Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleApril 8, 20240

Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului

Metode de recuperare a creanțelor – 7. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului

 

Recuperarea creanțelor se finalizează cu executarea, prin orice metodă permisă de lege, a sumelor câștigate în instanță.

În cazul în care, după obținerea unei hotărâri judecătorești executorii, debitorul nu achită în mod voluntar debitul, iar debitorul persoană juridică se află în imposibilitate de plată, voluntară sau involuntară, legea permite creditorului să solicite instanței de judecată deschiderea procedurii insolvenței în anumite condiții. Astfel, în cazul în care executarea silită nu a dat roade, creditorul poate explora această metodă ca o metodă de a recupera creanțele deținute.

Pentru a putea face asta, legea impune unele cerințe, cerințe menite să descurajeze sau să facă imposibile abuzurile de drept, situația de insolvență fiind o situație a trezoreriei debitorului și nu a patrimoniului său.

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței poate fi formulată de către creditorii debitorului doar în cazul în care sunt îndeplinite condițiile instalării prezumției stării de insolvență vădită.

Prezumția de insolvență vădită (prezumție relativă) se instituie atunci când acesta, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor. În schimb, insolvența este iminentă atunci când se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței va putea fi introdusă doar în cazul în care creanța invocată de către creditorul care a formulat cererea de deschiderea a procedurii insolvenței depășește valoarea pragului de 50.000 lei. Mai mulți creditori își pot cumula creanțele invocate în vederea depășirii valorii pragului.

Cererea de deschidere a procedurii insolvenței va trebui să conțină toate elementele unei cereri de chemare în judecată obișnuite și, în plus, detalii cu privire la creanță precum și înscrisuri justificatoare. Taxa de timbru este de 200 de lei.

Judecătorul-sindic va putea fie să admită cererea de deschidere fie să o respingă ca lipsită de obiect (în cazul în care debitorul și-a achitat datoria față de creditor până la data deschiderii procedurii insolvenței), fie să respingă cererea ca neîntemeiată, considerând că debitorul nu se află în stare de insolvență.

În cazul în care va dispune admiterea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, judecătorul-sindic va dispune deschiderea procedurii generale (fiind astfel posibilă votarea unui plan de reorganizare și reorganizarea debitorului) sau deschiderea procedurii simplificate (debitorul intrând direct în procedura de lichidare).

Sentința judecătorului-sindic prin care acesta a soluționat cererea de deschidere a procedurii insolvenței va putea fi atacată cu apel la instanța superioară, respectiv la curtea de apel din circumscripția căreia face parte tribunalul sau tribunalul specializat sesizat cu cererea de deschidere a procedurii insolvenței.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Vladimir Catargiu

Către: Metode de recuperare a creanțelor – 6. Executarea silită

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!