Drept Societar

Drept societar – înfiinţarea societăţilor şi efectuarea formalităţilor necesare în derularea activităţii acestora

 

Înainte de punerea în aplicare a planului de afaceri pe care l-aţi conceput, nu trebuie neglijată procedura administrativă prealabilă desfăşurată în faţa Registrului Comerţului.

Pe lângă planul de afaceri mai sus-menţionat, mai există câteva aspecte esenţiale de care trebuie să ţineţi cont înainte de a porni o afacere, precum:

  • Doriţi ca afacerea să vă aparţină în exclusivitate sau doriţi să vă asociaţi cu alţi parteneri? Răspunsul la această întrebare va sta la baza formei legale pe care o va îmbrăca afacerea dumneavoastră, fie că discutăm de o o persoana fizica autorizata, o societate cu răspundere limitată cu asociat unic, de o societate cu răspundere limitată cu mai mulţi asociaţi sau, de ce nu, de o societate pe acţiuni.
  • Identificarea unui sediu social pentru societatea dumneavoastră. Acesta poate fi stabilit într-o clădire de birouri, casă, apartament de bloc sau chiar la sediul unui avocat, în acest caz sediul având valabilitate limitată de 1 an.
  • Care va fi domeniul de activitate în care societatea va activa? Prin identificarea răspunsului potrivit, veţi putea afla în ce condiţii se pot desfăşura activităţile vizate, dacă este nevoie de autorizaţii speciale în acest sens şi cum şi de unde se obţin acestea, dacă există beneficii de ordin legal pentru domeniul de activitate ales etc.
  • Care va fi capitalul social al societăţii? Legislaţia în domeniu impune un capital social minim pentru societatea dumneavoastră, care variază în funcţie de categoria de societate pe care doriţi să o înfiinţaţi. În plus, în funcţie de profilul afacerii pe care o veţi conduce, capitalul social poate fi un factor important pentru atragerea de parteneri, investitori, ajutoare de stat sau fonduri europene.
  • Cine va administra societatea înfiinţată? Această sarcină poate să revină atât unuia sau mai multor asociaţi sau acţionari ai societăţii, dar există şi posibilitatea externalizării administrării afacerii către o persoană care dispune de experienţă în domeniul de activitate ales.

Echipa Grecu & Asociații vă stă la dispoziţie cu toate detaliile necesare cu privire la chestiunile amintite şi, desigur, vă poate asista în vederea întocmirii dosarului necesar pentru înregistrarea societăţii la Registrul Comerţului şi în vederea reprezentării dumneavoastră în faţa ONRC în vederea parcurgerii procedurii de înregistrare.

Acum că afacerea dumneavoastră a demarat, pe parcursul existenţei acesteia vor exista modificări, precum cooptarea de noi asociaţi, schimbarea sediului social, înfiinţarea de sedii secundare, prelungirea mandatului administratorului, extinderea obiectului de activitate şi alte numeroase astfel de operaţiuni a căror înregistrare în Registrul Comerţului este impusă prin legislaţia în domeniu.

Echipa noastră vă poate asista în trecerea cu succes a oricăror proceduri administrative relative la modificările de mai sus, punându-vă la dispoziţie know-how-ul juridic necesar, dar şi prin întocmirea documentaţiei necesare şi gestionarea relaţiei cu reprezentanţii Registrului Comerţului.

Pe lângă toate operaţiunile care ţin de Registrul Comerţului, avocaţii Grecu & Asociații vă asigură asistenţa juridică necesară în vederea armonizării activităţii societăţii dumneavoastră dar si in cazuri conflictuale intre asociati. Astfel,va vom reprezenta sau aista in cadrul negocierilor ce vor fi purtate intre asociati dar si in cazul in care conflictul escaladeaza si vor fi necesare proceduri judiciare (de exemplu excluderea unui asociat).