Dreptul consumatorului

O economie de piață impune existența cererii și ofertei. Dar aceasta nu se poate efectua oricum și oricând, motiv pentru care au apărut reglementări în domeniul protecției consumatorului. De ce? Poziția de pe care negociază un consumator este inferioară celei deținute de comercianți, puterea economică a acestora putând influența în sens negativ expectativele beneficiarului produsului sau al serviciului.

Dreptul consumatorului de a fi corect și complet informat cu privire la achiziția efectuată, de a fi protejat de eventualele inconsecvențe sau erori era necesară. Au fost create autorități cu atribuții în domeniu și au fost adoptate dispoziții normative care oferă oportunitatea consumatorului de a reechilibra balanța.

Din păcate, în prezent balanța este înclinată în favoarea consumatorului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) acționând de multe ori în defavoarea societăților. În vederea susținerii drepturilor clienților noștri, noi ne dedicăm timpul următoarelor activități:

 1. Aplicarea și interpretarea Legii 193/2000;
 2. Redactarea Termenilor și condițiilor pentru magazinele on-line
 3. Contestarea proceselor verbale emise de ANPC în instanță
 4. Redactarea sau revizuirea clauzelor contractuale;
 5. Consultanță privind conținutul contractelor încheiate între comercianți și consumatori
 6. Consultanță privind aplicarea următoarelor acte normative:
 • Ordonanța 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori;
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
 • Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;
 • Legea nr. 202/2013 privind completarea Legii nr. 158/2008;
 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • Ordonanța nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi;
 • Ordonanța de Urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Ordin nr. 594/2014 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;
 • Ordin nr. 505/2014 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfășoară operațiuni de plată prin intermediul ATM-urilor;
 • Ordinul nr. 211/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenției şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, și a modelului și conținutului formularului tipizat cu regim special al autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor persoanelor fizice și juridice ce efectuează operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase;
 • Ordinul nr. 414/2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României;
 • Ordinul nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României
 • Ordinul nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României
 • Ordinul nr. 473/2012 pentru modificarea Ordinului nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;
 • Ordin nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor;

Ordin nr. 164/2011 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către societățile financiare bancare și nebancare.