Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

DREPTUL DE RETRAGERE

Dreptul de retragere din contractele încheiate la distanță

Întâlnim, în practică, mulți cumpărători care acceptă Termenii și condițiile la momentul plasării unei comenzi on-line fără a îi citi in prealabil și drept consecință, nu cunosc faptul că au posibilitatea să returneze produsele achiziționate astfel și să le fie rambursată contravaloarea acestora fără să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri. În acest sens, OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, care transpune în legislația română Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, reglementează dreptul de retragere al consumatorului (persoană fizică) dintr-un contract încheiat la distanță cu un profesionist în cadrul Uniunii, pentru a se evita prejudicierea celui dintâi.

În primul rând, de menționat este faptul că profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului în mod clar şi inteligibil condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului de retragere în conformitate cu art.6 alin(1) lit.h) precum și formularul tipizat de retragere, anexat actului normativ. Dacă nu a transmis consumatorului toate informațiile privind dreptul de retragere, perioada de retragere va expira la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere menționat în cele ce urmează.

Dreptul la retragere poate fi exercitat în termen de 14 zile calendaristice, termen care curge fie din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produsului, fie de la data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii. În practică, unele magazine on-line acordă, în beneficiul clienților, termene majorate prin raportare la termenul legal, stipulând în Termeni și condiții perioade pentru exercitarea dreptului de retragere de până la 30 de zile calendaristice. În acest scop, consumatorul nu trebuie decât să completeze și să transmită în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere standard, prevăzut în ordonananță, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip în care își exprimă decizia de retragere din contract, potrivit art.11 alin.(1) lit.a) și b). La rândul său, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, confirmarea de primire a formularului de retragere.

De reținut este că există o serie de produse exceptate de la retur prevăzute de art.16 lit.a)-m), de exemplu, produsele personalizate sau cele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator.

Mai mult decât atât, consumatorul nu este obligat să ofere profesionistului motivul returnării produselor achiziționate și nici nu trebuie să suporte alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14, și anume, în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist sau în cazul în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri ori nu a informat clintul că aceste costuri trebuie suportate de consumator.

Este important de cunoscut care sunt obligațiile părților în urma exercitării dreptului de retragere din contractul la distanță. Astfel, profesionistului îi revine obligația de a rambursa consumatorului toată suma pe care a primit-o cu titlu de plată din partea consumatorului, inclusiv costurile livrării, în termen de 14 zile de la data la care a fost informat de decizia de retragere din contract prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de consumator. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancționarea profesionistului de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Totuși, dacă consumatorul a ales în mod expres un alt tip delivrare decât cea standard oferită de profesionist, acesta din urmă nu este obligat la rambursarea chetuielilor suplimentare.

Cu privire la obligațiile consumatorului ce derivă din exercitarea dreptului de retragere din contract, el trebuie să returneze produsele profesionistului, fără întârziere nejustificată și cu respectarea termenului de 14 zile de la data la care i-a adus la cunoștință profesionistului decizia sa de retragere din contract. Este direct responsabil de diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea lor,  dar acest fapt nu trebuie să îl descurajeze să își exercite dreptul de retragere. Cu toate acestea, dacă nu a existat o informare a consumatorului cu privire la dreptul de retragere, responsabilitatea privind diminuarea de valoare revine profesionistului, care trebuie să facă dovada în acest sens.

Alexandra-Diana Lupu, colaborator Grecu și Asociații

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *