Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi

Prin lucrător ICT, sau persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii se intelege străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.

Astfel, străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, a cererii de eliberare a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie care mai este denumită și mobilitate pe termen scurt, sau a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită și mobilitate pe termen lung, până la soluţionarea acesteia.

Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize, pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi la beneficiarul prestării de servicii din România care a obţinut, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, un aviz de detaşare în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt sau pe termen lung.

Perioadele de şedere prevăzute anterior, cumulate, nu pot depăşi o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Străinului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă beneficiarul prestării de servicii a obţinut un aviz de detaşare în cadrul mobilităţii pe termen lung pentru lucrătorul ICT în cauză, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României precum și dacă prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi pe termen lung se prelungeşte pentru toată durata detaşării pe teritoriul României, fără a depăşi o perioadă egală cu durata de şedere prevăzută a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung se acordă, în situaţia în care durata iniţială a detaşării pe teritoriul României sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru a fost prelungită, dacă străinul prezintă copia actului prin care a fost prelungită detaşarea pe teritoriul României, sau, după caz, copia noului permis ICT valabil, eliberat de primul stat, precum și dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Aprobarea cererii de prelungire a dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităţilor competente din primul stat membru.

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *