Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Drepturile de autor ale dezvoltatorilor software

Contract de colaborare sau contract de muncă

Sunt foarte multe companii care dezvoltă prin intermediul colaboratorilor ori prin intermediul propriilor angajați, creații precum: aplicații software, conținut audio, video sau text. Protecția tuturor acestor creații, precum și posibilitatea ca ele să facă parte a patrimoniului companiei sunt aspecte extrem de importante pentru funcționarea unei asemenea companii.

Dreptul de autor asupra unui produs software se naște în interesul persoanei care l-a creat chiar din momentul în care a scris codul corespunzător acelui produs.

Dreptul de autor cuprinde două componente importante: drepturile morale de autor (spre exemplu recunoașterea publică) și drepturile patrimoniale de autor (orice beneficii materiale rezultate din exploatarea operei).

Este important de reținut faptul că drepturile morale de autor nu pot fi înstrăinate. Doar drepturile patrimoniale de autor pot fi cesionate cu respectarea unor condiții.

O companie poate dezvolta produse software atât prin intermediul angajaților, cât și prin intermediul colaboratorilor. În ambele cazuri este importantă reglementarea transmiterii drepturilor de autor.

În cuprinsul contractelor de colaborare pe lângă aspectele comerciale va fi nevoie și de includerea unor clauze care să vizeze transferul dreptului de proprietate intelectuală asupra operei. Asemenea clauze, pentru a fi detaliate, pot sa se regăsească și într-o anexă la contract și se referă la:

  • menționarea drepturilor patrimoniale transmise cu privire la opera respectivă;
  • modalitățile de utilizare;
  • durata cesiunii;
  • întinderea teritorială.

De asemenea, în cuprinsul contractelor de muncă alături de mențiunile obligatorii prevăzute de Codul Muncii trebuie să fie cuprinse și clauze care să consfințească acordul părților în legătură cu drepturile patrimoniale de autor.

 

Contract de comandă pentru o operă viitoare

Chiar dacă nu vorbim despre colaborări de lungă durată care sa vizeze dezvoltarea mai multor produse software pentru aceeași persoană fizică sau juridică, orice proiect de freelancing ar trebui să fie bazat pe un contract specific. Este în interesul ambelor părți să stabilească încă de la început în cuprinsul acestuia clauze de proprietate intelectuală, pentru a fi evitate incertitudini sau viitoare diferende.

Legea prevede faptul că în lipsa unei clauze contrare, în cazul contractului de comandă pentru opere viitoare, drepturile patrimoniale aparțin autorului. Așadar, daca în contract nu este prevăzut altfel, autorul retine toate drepturile de autor.

Acest aspect nu se aplică însă dacă autorul este dezvoltator de software. În acest caz legea prezumă faptul că persoana care l-a angajat pe dezvoltator să creeze software-ul devine în mod automat deținătorul drepturilor patrimoniale de autor asupra acelui software.

Indiferent de tipul proiectului, este întotdeauna recomandabil să existe un acord scris prin care să se reglementeze drepturile de proprietate intelectuala, care să producă efecte juridice pentru a asigura atât drepturile freelancer-ului, cât și pe cele ale clientului.

Avocat Ada Grozea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!