Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Etapele recuperării unei creanțe

Recuperarea unei creanțe depinde în mare măsură de documentele care stau la baza relației comerciale care s-a derulat între părți, decizia de acțiune fiind în mod direct dependentă de dovezile pe care le are creditorul în legătură cu speța.

Dacă între doi profesioniști se desfășoară o activitate bazată pe unul sau mai multe contracte și există dovada livrării serviciilor sau bunurilor de la prestator/furnizor către beneficiar, atunci nu există probleme majore în vederea demarării unei acțiuni simplificate în procedura specială a ordonanței de plată.

Avantajele unei acțiuni de acest gen constă în primul rând în durata scurtă a procesului precum și faptul că se platește o taxă de timbru fixă si de o valoare mult mai scazută decât în situația în care s-ar depune o cerere de chemare în judecată clasică ce vine la pachet cu costuri mari și o durată de soluționare de câțiva ani.

Avocații îndeamnă comercianții să țină cont de aceste aspecte încă de la începutul relațiilor comerciale, în special în acele situații în care partenerul de business este unul nou și bonitatea acestuia nu a fost deja dovedită.

Înainte de depunerea unei acțiuni în instanță, se va formula o somație sau notificare de plată prin care se vor arăta care sunt facturile neachitate de beneficiar, valoarea lor și se va da un termen de plată care va pune debitorul în întârziere. Această notificare poate avea fie un rol de procedură prealabilă depunerii unei acțiuni în instanță fie pentru a readuce în atenția debitorului principalele aspecte legate de debitul pe care îl înregistrează.

În cazurile în care documentele justificative nu sunt suficient de concludente sau nu există niciun înscris în afară de facturi, să zicem în cazul în care întelegerile dintre profesioniști au fost exlusiv verbale, este de foarte mare ajutor dacă debitorul își asumă debitul în scris prin semnarea unei confirmări de sold, sau prin asumarea unui angajament de plată. Bineînteles că semnarea unui angajament nu garantează și respectarea acestuia însă consolidează caracterul cert, lichid și exigibil pe care poate creanța respectivă nu l-ar avea.

Chiar dacă în unele cazuri poate părea că propunerea unui angajament de plată din partea debitorului vine ca o metodă de tergiversare, în cazul în care documentele care stau la baza creanței nu ajuta creditorul foarte tare în eventualitatea unei acțiuni, este ideal să fie acceptat și pentru motivul constituirii de probe.

Dacă se trece de etapa amiabilă și nu se obține o plată, urmatorul pas este verificarea stării de solvabilitate a societății debitoare, a existenței altor dosare pe rolul instanțelor de judeată și ulterior se analizează oportunitatea promovării unei acțiuni în instanță.

Sunt foarte multe cazurile în care părțile se înteleg după depunerea cererii și debitul se stinge, dar dosarul rămane pe rol. În această situație creditorul are posibilitatea depunerii unei cereri de renunțare la judecată sau dacă părțile se înteleg diferit, debitorul poate formula întâmpinare prin care poate invoca lipsa de obicet a cererii, depunând o dovadă a plății în acest sens.

În cazul în care totusi nu intervine plata nici în timpul procesului, creditorului îi rămâne să se judece cu debitorul său până la obținerea unei hotărâri judecătorești, fie aceasta o ordonanță de plată sau o sentință civilă și să treacă la etapa legalizării și punerii sale în executare silită.

Din acest punct, executorul judecătoresc este cel care preia situația și indeplinește actele excuționale potrivit atribuțiilor sale.

Un alt avantaj al parcurgerii procedurii simplificate a recuperării unei creanțe prin ordonanță de plată este faptul că aceasta este executorie, în sensul în care creditorul nu trebuie să aștepte și soluționarea unei căi de atac, cererea în anulare în cazul acesta, pentru a își valorifica suma. Desigur că dacă pierde totuși procesul în calea de atac, va trebui să restituie valoarea executată și să demareze un nou proces, ordonanța de plată neavând caracter de autoritate de lucru judecat.

Garantarea creanțelor se realizează prin instrumente de plată, bilete la ordin sau file CEC pe care creditorul le poate utiliza pentru a sări etapele promovării acțiunii în instanță și poate trece direct la executarea silită.

Avocat Raluca Comanescu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *