Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleNovember 19, 20120

Evaluarea angajaților – când este obligatorie?

Angajatorul poate concedia personalul angajat din motive subiective numai pentru cazurile limitativ enumerate în articolul 61 din Codul Muncii.

Art. 61. Cazurile concedierii pentru motive subiective
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații:

  • a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară;
  • b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;
  • c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
  • d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.”

Legiuitorul stabilește ca pentru a se putea face concedierea pentru necorespundere profesională, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării angajatului conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, iar în lipsa acestuia prin regulamentul intern existent. Această evaluare este prevazută în articolul:

Art. 63 din Codul Muncii, “Cercetarea și evaluarea prealabilă:

(1) Concedierea pentru săvârșirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai dupa indeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile și în termenele stabilite de prezentul cod.

(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

Rezultă că evaluarea este obligatorie doar în cazul concedierii pentru necorespundere profesională.

Evaluarea periodică a angajaților (evaluare anuală, trimestrială sau semestrială) nu este obligatorie pentru angajatori, poate fi însă o recomandare pentru verificarea performanțelor angajaților, o verificare periodică care poate ajuta compania să definească mai corect performanțele angajaților iar superiorii să aprecieze din timp productivitatea angajaților.

Pentru mai multe informatii sau consultanta va rugam sa ne contactati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *