Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Executarea silită a indemnizației pentru șomaj tehnic

Indemnizația de șomaj tehnic este cea mai importantă măsură adoptată în domeniul muncii și asigurărilor sociale, în urma decretării stării de urgență de catre Președintele României la data de 16 martie 2020 alături de o serie de restricții și măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată, necesare în vederea diminuării răspândirii virusului Covid-19.

Cu privire la acest șomaj tehnic facem precizarea că acesta este reglementat prin art. 53 al Codului Muncii, și reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activităţii din iniţiativa angajatorului, şi este cauzată de motive economice, tehnologice, structurale sau similare. În acest caz, contractele de muncă ale salariaților sunt suspendate la inițiativa angajatorului.

Astfel potrivit  actelor normative adoptate in contextul stării de urgență, toți angajatorii care reduc sau intrerup activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus pot primi ajutorul statului pentru plata salariaților trimiși în șomaj tehnic, dar doar pe perioada stării de urgență iar valoarea indemnizației de șomaj este de  75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut pe anul 2020.

Un aspect important referitor la șomajul tehnic  îl reprezintă faptul că această sumă poate face obiectul unei popriri în cadrul executării silite întrucat nu reprezintă un venit exceptat de la executarea silită.

În acest sens, atragem atenția cu privire la faptul că unele persoane pot asimila indemnizația de șomaj cu șomajul propriu-zis doar prin prisma faptului că ambele sunt suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, însa acest lucru este fals întrucât șomajul tehnic presupune în primul rând un contract de muncă suspendat, iar șomajul propriu-zis presupune tocmai lipsa unui contract de muncă și a unui loc de muncă.

Dar și în ipoteza în care ar exista acest risc al executării silite cu privire la indemnizația de șomaj tehnic, persoana respectivă ar  avea la indemână posibilitatea de a suspenda această  măsura prin promovarea unei contestații la executare și a unei cereri de suspendare a executării silite în fața instanței de judecată.

 

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *