Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleApril 26, 20240

Falimentul și lichidarea activelor

Procedura falimentului reprezintă procedura care se aplică debitorului în care bunurile acest în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Judecătorul-sindic va dispune intrarea în faliment în următoarele cazuri:

➡️

  • debitorul și-a declarat intenția de a intra în procedura simplificată;
  • debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare;
  • nici administratorul judiciar și nici creditorii nu au propus un plan de reorganizere sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;

➡️ debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat și confirmat

➡️ obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale

➡️ a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment;

➡️ în cazul admiterii cererii formulate de titularul unei creanțe curente neachitate de către debitor.

După intrarea în faliment lichidatorul judiciar va notifica toți creditorii ale căror creanțe s-au născut după data deschiderii procedurii care vor întocmi o cerere de admitere a creanței, urmând a fi reluată procedura descrisă mai sus cu privire la întocmirea tabelului preliminar. Ulterior verificării va fi întocmit tabelul suplimentar de creanțe, iar după soluționarea tuturor contestațiilor va fi întocmit tabelul definitiv consolidat.

În vederea lichidării bunurilor lichidatorul judiciar va pune sub sigilii magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondența comercială, arhiva, dispozitivele de stocare și prelucrare a informației, contractele, mărfurile și orice alte bunuri mobile aparținând averii debitorulu. Apoi va întocmi un inventar care va cuprinde toate bunurile identificate ale debitorului ce va fi semnat de către lichidatorul judiciar și de administratorul special, dacă acesta a participat la inventariere.

Bunurile vor fi apoi evaluate, iar raportul de evaluare va fi depus la dosarul cauzei, un anunț cu privire la depunerea acestuia și un extras cuprinzând o sinteză fiind  publicat în BPI.

Ulterior, lichidatorul judiciar va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 15 zile de la data depunerii raportului de evaluare la dosarul cauzei, în vederea stabilirii tipului de vânzare.

La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul judiciar va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, precum și un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul. Raportul și planul se înregistrează la grefa tribunalului și se publică în BPI.

Trebuie menționat că distribuirea sumelor rezultate din lichidare se face în ordinea prevăzută de art. 161 din Legea insolvenței.

După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul judiciar va supune judecătorului-sindic un raport final însoțit de situațiile financiare finale.

Judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la publicarea raportului final. Creditorii pot formula obiecțiuni la raportul final cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării. La data ședinței, judecătorul-sindic va soluționa, prin încheiere, toate obiecțiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia.

Este important ca procedura falimentului sa fie urmarita pas cu pas cu ajutorul asistentei de specialitate pentru a maximiza sansele de recuperare a creantelor inscrise in tabelul definitiv de creante.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!