Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

GPSR va aduce noi obligații pentru comercianții online și offline

Protecția consumatorilor nu reprezintă un deziderat de ordin strict național, aceasta fiind o preocupare atentă și a autorităților și insituțiilor de la nivelul Uniunii Europene. Tocmai din acest motiv, pentru a crea un climat stabil la nivel european care să asigure protecția acordată sănătății și siguranței consumatorilor autoritățile europene au adoptat un nou regulament privind siguranța generală a produselor (GPSR – General Product Safety Regulation), ce urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ale cărui dispoziții vor putea deveni aplicabile chiar începând de anul următor.

Acest act normativ european, ce se va bucura de aplicabilitate directă în statele membre,  va înlocui actualele dispoziții cuprinse în Directiva privind siguranța generală a produselor (DSGP) în scopul de a alinia regulile ce trebuie respectate de comercianți în relația cu consumatorii. Pentru îndeplinirea acestui deziderat a fost necesară transformarea directivei într-un regulament datorită beneficiului aplicabilității directe a acestuia din urmă în legislația statelor membre, fără a mai fi necesară nici transpunerea sa prin lege sau ordonanță și nici adoptarea de norme metodologice de aplicare de către autoritățile fiecărui stat, prevederile regulamentului rămânând, astfel, nealterate de o posibilă transpunere în legislația națională.

Ce prevede GPSR?

În primul rând, regulamentul analizat prevede că operatorii economici sunt datori să introducă sau să pună la dispoziție pe piață numai produse sigure. Înainte de a introduce produsele lor pe piață, producătorii vor fi obligați să efectueaze o analiză internă a riscurilor pe care aceste produse le implică la momentul comercializării și să întocmească o documentație tehnică care va conține cel puțin o descriere generală a produsului și a caracteristicilor sale esențiale relevante pentru evaluarea siguranței sale. Acest act normativ nu stabilește doar în sarcina producătorilor astfel de obligații privind siguranța produselor, ci și pentru importatori, distribuitori sau reprezentanți autorizați.

Mai mult, regulamentul prevede obligații specifice comercianților online, statuând că în cazul în operatorii economici pun la dispoziție produse pe piață online sau prin alte mijloace de vânzare la distanță, oferta privind produsele respective indică în mod clar și vizibil cel puțin următoarele informații:

  1. numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată a producătorului, precum și adresa poștală și de e-mail la care acesta poate fi contactat;
  2. în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniune, numele, adresa poștală și de e-mail ale persoanei responsabile desemnate;
  3. informații care permit identificarea produsului, inclusiv o imagine a acestuia, tipul produsului și orice alt identificator de produs și
  4. orice avertisment sau informație privind siguranța care urmează să fie aplicată pe produs sau pe ambalaj sau inclusă într-un document de însoțire, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de consumatori, astfel cum este stabilită de statul membru în care produsul este pus la dispoziție pe piață.

Totodată, printre noile obligații stabilite de Regulamentul european privind siguranța generală a produselor se află și obligația comercianților de a desemna o persoană responsabilă pentru produsele vândute atât online cât și offline. Mai precis, persoana desemnată pe plan intern va fi responsabilă de verificarea documentației tehnice, a instrucțiunilor și a informațiilor de siguranță asociate produselor vândute online și offline, indiferent de originea acestora, asigurându-se că produsele comercializate către consumatori sunt însoțite de informațiile specifice.

Merită precizat și faptul că regulamentul va impune și următoarele:
  • Cooperarea comercianților online cu autoritățile de supraveghere a pieței dacă acestea detectează un produs periculos pe platforma lor și stabilirea unui singur punct de contact responsabil cu siguranța produselor;
  • Posibilitatea autorităților de supraveghere a pieței de a ordona e-comercianților să elimine produse periculoase de pe platformele lor;
  • Aplicarea unui singur regim al supravegherii piețelor la nivelul UE;
  • Obligația ca, dacă un produs s-a dovedit a fi nesigur, operatorii economici să adopte imediat măsuri corective și să informeze autoritățile de supraveghere a pieței și consumatorii cu privire la acest aspect;
  • Dacă un produs trebuie rechemat (în sensul retragerii lui de pe piață din cauza unor deficiențe), consumatorii vor avea dreptul fie de a solicita repararea sau înlocuirea sa, fie rambursarea sa și achitarea contravalorii acestuia;
  • Obligația operatorilor economici de a desemna o persoană responsabilă pentru produsele vândute online și offline (indiferent de originea produsului), care va asigura disponibilitatea documentației tehnice, a instrucțiunilor și a informațiilor de siguranță.

Noul regulament privind siguranța generală a produselor urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, urmând a fi aplicabil și în România la final de 2024 sau început de 2025.

 

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *