Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Hărțuirea morală la locul de muncă

Hărțuirea morală la locul de muncă – cum poate fi prevenită de către angajator?

 

Hărțuirea morală la locul de muncă este reglementată recent în legislația din România deși, acest aspect a fost intens dezbătut și anterior, atât la nivel european, cât și la nivel național, fiind analizat inclusiv în practica judecătorească națională.

Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă. Din această perspectiva, angajatorul român are două obligații:

  • de prevenire a actelor de hărțuire morală la locul de muncă;
  • de combatere a actelor de hărțuire morală la locul de muncă;
  • de a nu stabili, în orice formă, reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală.

Cât privește obligația angajatorului de prevenire și combatere a actelor de hărțuire la locul de muncă, aceasta constă în:

  • efectuarea unei analize interne Ca un prim pas, angajatorul ar trebui să analizeze documente interne (regulament intern, fisele de post, etc.) pentru a verifica respectarea dispozițiilor în vigoare în prezent la nivelul organizației sale.
  • alinierea la noile direcții impuse de legislația în vigoareulterior etapei de analiză internă, angajatorul trebuie să actualizeze regulamentul intern și procedurile interne. Trebuie să includă obligațiile specifice pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, detalierea comportamentelor care constituie hărțuire morală la locul de muncă etc., precum și prevederea sancțiunilor ce pot fi aplicate salariaților în cazul nerespectării acestor obligații specifice (e.g. includerea acestora în rândul faptelor care constituie abateri disciplinare).
  • comunicarea regulamentului intern salariaților– pentru a produce efecte față de salariați, noile reguli interne referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale la locul de muncă vor trebui comunicate, în modalitatea prevăzută la nivelul fiecărui angajator. Este important ca angajatorul să aibă și dovada efectuării acestei comunicări față de salariați.
  • organizarea unor ședințe de informare– pentru a se asigura că salariații au înțeles conținutul regulilor interne referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale la locul de muncă, dar și consecințele nerespectării acestora, este recomandabil ca angajatorii să organizeze ședințe de informare dedicate propriilor salariați. De asemenea, este importantă informarea prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au din perspectiva hățuirii, a discriminării și egalității de șanse.
  • urmărirea respectării regulilor interne și actualizarea acestora– obligațiile angajatorului în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii la locul de muncă au caracterul unor obligații continue, angajatorul trebuind să urmărească în permanență respectarea acestor reguli de către salariați.

Referitor la obligația angajatorului de a nu stabili, în orice formă, reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, aceasta trebuie să se manifeste în toate aspectele legate de relațiile de muncă, e.g.: comunicări interne, anunțuri, etc.

Este important de menționat că neîndeplinirea de către angajator a obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, iar nerespectarea de către angajator a obligației de a nu stabili, în orice formă, reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajații la săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.

Avocat Ada Grozea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!