Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Impactul Brexitului asupra comercializării de produse cosmetice

Impactul Brexitului asupra comercializării de produse cosmetice din sau în Regatul Unit

Context

Potrivit acordului de retragere din UE, părțile, în speță Uniunea Europeană și Regatul Unit al Mării Britanii și al Irlandei de Nord pot încheia un acord  care să prevadă o zonă de liber schimb, iar în cazul in care un astfel de parteneriat nu va fi încheiat până la încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit, cu acordul UE, are posibilitatea sa prelungească această perioadă cu 12 sau 24 de luni.

Perioada de tranziție va exista până la data de 31 decembrie 2020. Deși Regatul Unit nu mai este membru al Uniunii Europene, fiind considerat țară terță, în această perioadă va continua să se aplice Dreptul Uniunii Europene si tratatele încheiate de aceasta ( acquis-ul comunitar), însa va putea negocia și alte acorduri definitive.

Practic, de la 1 Ianuarie 2021 (daca nu va fi prelungită perioada de tranziție), livrările sau achizițiile intra-unionale vor deveni operațiuni de import sau export, care vor trebui să se supună regulamentelor vamale în vigoare la data Brexitului.

Situația comercializării produselor cosmetice în timpul perioadei de tranziție și după această perioadă

În timpul tranziției:

– în ceea ce priveste persoanele responsabile, toate calificările profesionale obținute, sau in curs de obținere, vor fi recunoscute de către cele două părți;

– nu vor fi percepute taxe vamale pentru schimburile comerciale;

– nu sunt eliminate formalitățile și controalele vamale, precum și cele privind originea mărfurilor și a materialelor care intră în componența acestora și nici interdicțiile și restricțiile referitoare la importuri si exporturi.

După tranziție:

  • Regulamentul 1223/2009 privind produsele cosmetice nu se mai aplică în Regatul Unit;
  • Achizițiile din Regatul Unit vor fi considerate importuri si se va aplica TVA care se plătește, de regulă, de la momentul importului;
  • Persoanele responsabile nu mai pot fi stabilite în Regatul Unit. Dacă produsul cosmetic este fabricat în Regatul Unit, importatorul din UE devine persoană responsabilă , sau poate desemna , prin mandat scris, o altă persoană fizică sau juridică drept persoană responsabilă stabilită în UE;
  • Aceeași va fi persoana responsabilă și în cazul în care produsul cosmetic este fabricat în altă țară terță, importat in Regatul Unit și importat ulterior in UE;
  • Așadar, pentru a-și păstra calitatea de persoană responsabilă și după încheierea perioadei de tranziție, aceasta trebuie să fie stabilită in UE și va putea introduce pe piața unională un produs cosmetic  doar după ce îl notifică in CPNP (Cosmetic Products Notification Portal);
  • Notificările care au fost deja efectuate în decursul perioadei de tranziție de către o persoană responsabilă stabilită în Regatul Unit sunt valabile, însă, înaintea încheierii perioadei de tranziție aceasta poate transfera notificările către o altă persoană responsabilă din UE, care va putea să editeze notificarea și să o completeze prin adăugarea propriilor informații necesare (nume/ adresă/ etichetare);
  • Produsele cosmetice fabricate in Regatul Unit și introduse pe piața UE vor fi considerate produse importate dintr-o țară terță și astfel devine obligatorie specificarea țării de origine pe eticheta produsului cosmetic;
  • Calificările (necesare evaluării siguranței produsului) obținute în Regatul Unit, dar care nu au fost recunoscute ca fiind echivalente de către un stat membru UE, nu mai pot fi utilizate pentru efectuarea operațiunilor din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Pentru comercializarea de produse cosmetice după perioada de tranziție este necesar să existe deja o evaluare a siguranței produsului conformă cu cerințele prevăzute de Regulamentul nr. 1223/2009;
  • Dacă mărfurile au fost introduse legal pe piața UE sau în Regatul Unit înainte de încheierea perioadei de tranziție, pot fi comercializate în continuare pe piața UE sau Regatul Unit și pot circula între aceste două piețe până când ajung la destinatarul final.

Denisa Damian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *