Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMay 14, 20150

Implicatiile adoptarii OUG nr. 92/2014 si a normelor metodologice de punere in aplicare asupra actiunilor publicitare desfasurate de operatorii economici

Implicatiile adoptarii OUG nr. 92/2014 si a normelor metodologice de punere in aplicare asupra actiunilor publicitare desfasurate de operatorii economici

  La data de 30 decembrie 2014 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 957 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative care, printre altele, a adus modificari si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.

  Astfel, s-a decis modificarea art. 3 alin (3) din aceasta ordonanta in sensul „organizarea oricarei activitati care implica existenta unui din urmatoarele elemente: joc si/sau castiguri sau premii ce urmeaza a se acorda unui/unor castigator/catigatori, mijloace specifice jocurilor de noroc (carti, zaruri, mese de joc si altele), organizatorii de activitati caracteristice jocurilor de noroc, participanti la aceste activitati este permisa doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.”

  Prin acelasi act normativ se modifica si art. 11 care acum are urmatorul continut:

„(1) Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:

            c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarii si care nu presupun taxa de participare, respectiv nici un fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare.

(2) Pentru actiunile publicitare organizate de diferiti operatori economici, in conditiile prevazute la lit. c) a alin (1), se instituie obligativitatea obtinerii in prealabil a unui aviz de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.”

  Ultimul articol din aceasta ordonanta dispune ca „in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a articolelor I-V din prezenta ordonanta de urgenta, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a acestia.”

  Un simplu calcul matematic indica ca la jumatatea lunii martie ar fi trebuit implementate normele metodologice. Cu toate acestea, nici pana in acest moment acestea nu au fost aprobate. O alta prevedere indica faptul ca cel care ar fi trebuit sa se ocupe de elaborarea acestora era Guvernul, dar in realitate organismul care le-a redactat este chiar O.N.J.N. Lecturarea proiectului indica viitoare dificultati in implementarea acestora.

  Normele metodologice ar fi trebuit sa elucideze problemele legate de interpretarea modificarilor, in special in ceea ce priveste viitoarele actiuni publicitare, sfera lor de aplicare, procedura necesara obtinerii avizului de la Comisia de Supraveghere a O.N.J.N, precum si eventualele sanctiuni in cazul nerespectarii.

In momentul de fata proiectul se afla in procedura de aprobara a Comisiei Europene, fiind disponibil pe site-ul O.N.J.N. Documentul este denumit „Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc.”

  Art. 2 al normelor ofera definitia termenilor utilizati in cuprinul actului, definind si notiunea de aviz. Astfel, se indica ca acesta este „un act administrativ emis de Oficiul National pentru Jocurile de Noroc, la cerere, in conditiile ordonantei de urgenta si ale prezentei hotarari, operatorilor economici care desfasoara activitati, altele decat cele de jocuri de noroc, care implica utilizarea elementelor definitorii ale activitatii de jocuri de noroc, respectiv taxa de participare, directa sau disimulata, posibilitatea atribuirii de castiguri materiale pentru participant prin intermediul unor mijloace specifice.”

  In privinta actiunilor publicitare art. 6 al normelor metodologice dispune ca actiunile de promovare, constand in reclama, publicitate sau activitati specifice de marketing, desfasurate de organizator in locatiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise in temeiul licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare, cu respectare conditiilor prevazute in hotarare.

  Se dispune in continuare ca activitatile organizate de diferiti agenti economici, constand in atribuirea unor castiguri catre participanti, in mod aleatoriu, precum si actiunile care implica existenta a cel putin unuia dintre elementele prevazute in cuprinsul art. 3 alin (1) din Ordonanta se suspun avizarii Comitetului de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

  Procedura de obtinere consta in depunerea unei cereri de catre operatorul economic in cauza in vederea emiterii avizului de catre Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc. Cererea trebuie insotita de regulamentul de participare si desfasurare a activitatii, dupa caz, in care se vor preciza numarul, natura si valoarea totala a premiilor acordate si modalitatea de desemnare a castigatorilor. Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocurile de Noroc poate respinge cererea de avizare a actiunii promotionale daca denumirea actiunii de promovare induce clientilor ideea participarii la un joc de noroc sau daca modalitatea de desfasurare a acesteia contravine ordonantei de urgenta.

  Cererile de emitere a avizelor prevazute in prezentul articol se solutioneaza de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, avizul fiind considerat acordat daca Comitetul de Supraveghere nu raspunde solicitantului in termenul mentionat anterior.

  Avand in vedere notiunea utilizata de actiuni publicitare atat in textul OUG nr. 92/2014, cat si in normele metodologice, fara insa ale defini, implementarea acestora va crea probleme operatorilor economici. OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata defineste o serie de tipuri de vanzari, vanzari care au rolul de a stimula vanzarile, toate acestea fiind precedate intr-un fel sau altul de publicitate. In plus acestea nu presupun vreo taxa de participare din partea consumatorilor si se organieaza in perioade expres stabilite, de lege sau de regulament, aspect care poate impieta asupra stimularii vanzarilor.

  Aceasta cu atat mai mult cu cat nu se prevede in cuprinsul normelor metolologice o sanctiune in eventualitatea in care operatorul economic nu solicita avizul sau incepe activitatea publicitara inainte de expirarea celor 30 de zile. OUG nr. 92/2014 prevede doar sanctiunea pentru nerespectarea obligatiilor privind dispozitiile art. 3 alin (3) si ale art. 11 alin (2), iar normele metodologice ar fi trebuit sa vina sa le detalieze, avand in vedere si completarea acestora cu noi prevederi.

Ramane de vazut cum exact se vor aplica normele indicate si cum va interpreta O.N.J.N. problemele ridicate in practica.

Av. Andreea Rusu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *