Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Importul produselor alimentare ecologice în Uniunea Eurpeană

Agricultura ecologică reprezintă o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale. Prin urmare, ea are un impact limitat asupra mediului, pentru că încurajează: utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale; păstrarea biodiversității; conservarea echilibrelor ecologice regionale; creșterea fertilității solului; menținerea calității apei.

În plus, normele europene privind agricultura ecologică încurajează un standard ridicat de bunăstare a animalelor și le impun fermierilor să răspundă nevoilor lor comportamentale specifice.

Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică urmăresc să ofere o structură clară pentru întreg mecanismul de punere la dispoziție pe piața comunitară a produselor ecologice. Aceste norme au fost elaborate pentru a răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care să poată avea încredere și, în același timp, pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți.

UE menține un sistem strict de control și de asigurare a respectării normelor privind produsele alimentare ecologice, inclusiv pentru alimentele ecologice importate în spațiul comunitar. Acestea din urma fac obiectul unor proceduri de control riguros reglementate prin normele cuprinse în: Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice; Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul; Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 în ceea ce privește regimul de import al produselor ecologice din țări terțe.

Scopul implementării sistemului de control și al respectării cu strictețe a normelor specifice în materia importului de produse ecologice pe piața UE este clar declarat și asumat: pentru a se garanta că produsele respective au fost obținute și expediate respectând toate principiile ecologice.

În concret, pentru ca un aliment importat în UE să fie comercializat ca produs ecologic, trebuie să respecte standarde echivalente cu cele pe care le respectă bunurile produse în UE. De aceea se aplică proceduri pe care toți importatorii trebuie să le urmeze atunci când doresc să comercializeze un aliment ca produs ecologic. Aceste proceduri depind de locul de origine a mărfurilor.

Pentru produsele originare din Argentina, Australia, Canada, Chile, Costa Rica, India, Israel, Japonia, Tunisia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Elveția și Statele Unite ale Americii, inspecția și certificarea majorității alimentelor ecologice este efectuată de către autoritățile naționale din țara de origine. Acest lucru se datorează faptului că UE a semnat cu aceste țări acorduri pentru importurile de produse ecologice, întrucât standardele și măsurile lor de control au fost evaluate ca fiind echivalente cu cele în vigoare în UE. De aceea, ele sunt adesea denumite țări „echivalente”.

Aceste țări sunt listate în Anexa III a Regulamentului (CE) 1235/2008 și se pot verifica pe site-ul Comisiei, întrucât lista se află într-un continuu proces de actualizare.

Pentru produsele originare din orice altă țară in afara celor „echivalente”, controlul și certificarea intră în responsabilitatea organismelor sau autorităților de control. Acestea sunt organisme independente numite de Comisie pentru a se asigura că producătorii de alimente ecologice din domeniul lor de responsabilitate respectă standarde și măsuri de control echivalente cu cele ale UE.

Importul în acest caz se face în conformitate cu art. 33 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, iar organismele/autoritățile de control apar listate în Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 și se pot verifica pe site-ul Comisiei, având în vedere modificarea frecventă a cuprinsului acestei liste.

Toate alimentele ecologice importate în UE trebuie să dețină certificatul de inspecție electronic corespunzător (e-COI). Aceste certificate sunt administrate prin Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES). Accesibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, sistemul TRACES a arătat că facilitează comerțul permițând partenerilor comerciali și autorităților competente să obțină cu ușurință informații privind deplasarea transporturilor lor de produse și accelerând procedurile administrative. El s-a dovedit, de asemenea, a fi un instrument neprețuit pentru facilitarea reacțiilor rapide la amenințările privind sănătatea prin urmărirea deplasărilor transporturilor de produse și facilitarea gestionării riscurilor prezentate de transporturile respinse.

În țările echivalente, certificatele sunt emise de organismele de control desemnate de autoritățile naționale, iar în toate celelalte țări, certificatele sunt emise de organismele de control desemnate de UE.

Până la implementarea sistemului de semnături electronice avansate, autoritățile de control, organismele de control, autoritățile competente relevante ale statului membru și primul destinatar verifică în fiecare etapă de eliberare, de vizare și de primire a certificatului de inspecție, că respectivul exemplar corespunde cu informațiile indicate în TRACES.

Acest nou sistem de certificare electronică pentru produsele ecologice importate în UE, introdus în 2017, este menit să îmbunătățească monitorizarea importurilor de produse ecologice, determinând ca UE sa devină un lider mondial în domeniul trasabilității și al colectării de date fiabile privind comerțul cu aceste produse.

Sistemul inovator de e-certificare are misiunea de a contribui la consolidarea dispozițiilor privind siguranța produselor alimentare și la reducerea fraudelor potențiale. El reduce, de asemenea, sarcina administrativă a operatorilor și autorităților și poate furniza date statistice mult mai cuprinzătoare cu privire la importurile de produse ecologice.

În acest sens, printr-o concluzie cuprinzătoare, dar extrem de precisă, comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală in perioada 2014-2019, Phil Hogan, a declarat: „Angajamentul nostru față de o certificare și față de măsuri de inspecție stringente constituie o componentă importantă a standardelor de siguranță a produselor alimentare ale UE. Aceste standarde înalte ne-au permis să devenim cei mai buni furnizori de produse alimentare din lume, însă trebuie să depunem eforturi continue pentru a găsi modalități noi și superioare de a obține rezultate și mai bune. Aceste noi reguli vor îmbunătăți trasabilitatea produselor ecologice, care reprezintă o importantă piață în creștere.”

Avocat Felicia Voicu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!