Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Indicarea țării de origine sau a locului de proveniență a produselor alimentare

Începând cu data de 01.04.2020 devine aplicabil Regulamentul nr.  775/28.05.2018 de stabilire a normelor de aplicare a art. 26 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, în ceea ce privește normele de indicare a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar al produselor alimentare.

Potrivit actului normativ, mentiunile privind țara de origine sau locul de proveniență se menționează în mod obligatoriu în următoarele situații:

  1. a)încazul în care lipsa acestor informații ar putea induce consumatorul în eroare în ceea ce privește adevărata țară de origine sau adevăratul loc de proveniență a produsului alimentar, în special dacă informațiile care însoțesc produsul alimentar sau eticheta în ansamblul ei ar sugera în alt fel că produsul are o altă țară de origine sau un alt loc de proveniență;
  2. b)pentru tipurile decarne care se încadrează la codurile din Nomenclatura combinată (“NC”) (ex. carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată, carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată ).

Noul regulament (nr. 775/2018) are în vedere cu precădere modalitatea de menționarea a țării de origine sau a locului de proveniență a ingredientului primar atunci când acestea diferă de proveniență produsului final.

În situația în care, țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar diferă de aceea a ingredientului primar, se menționează pe eticheta/ambalajul produsului această informație în mod corespunzător.

Regulamentul nr.  775/28.05.2018 oferă indicății privind modalitatea de menționare a acestor informații.

Țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar, care nu este aceeași (același) cu țară de origine precizată sau locul de proveniență precizat a produsului alimentar, se indică:

  1. a)cu referirela una dintre următoarele zone geografice:

– “din UE“, “din afara UE” sau “din UE și din afară UE“; sau

– regiunea sau orice altă zona geografică, aflată fie în mai multe state membre, fie în țări terțe; sau

– zona de pescuit FAO sau corpul de apă dulce; sau

– statul membru (statele membre) sau țara terță (țările terțe); sau

– regiunea sau orice altă zona geografică dintr-un stat membru sau dintr-o țară terță; sau

– țara de origine sau locul de proveniență, în conformitate cu dispozițiile specifice ale Uniunii aplicabile ingredientului (ingredientelor) primar(e) că atare;

  1. b)sauprin intermediul unei declarații, după cum urmează:

“(denumirea ingredientului primar) provine/nu provine din (țara de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar)” sau o formulare similară care poate avea același înțeles pentru consumator.

Toate aceste informații trebuie prezentate prin raportare la consumatorul mediu, cu un nivel  de informare normal.

Pentru a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, este necesar ca distribuitorii/importatorii de produse alimentare să asigure informarea completă prin precizarea țării de origine sau a locul de proveniență a ingredientului primar alături de celelalte informații obligatorii pentru eticheta produsului.

Alina Dinu – Junior Associate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *