Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Înregistrarea rezidenței pentru cetățenii Uniunii Europene

Cetățenii unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană care doresc să locuiască pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe teritoriul României trebuie să își înregistreze rezidența la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din Județul în care urmează să locuiască.

Pentru acestea vor putea fi emise documente precum:

  • Certificatul de înregistrare (pentru cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene);
  • Carte de rezidență (pentru membrii de familie ai cetățenilor UE/SEE/Confederația Elvețiana;
  • Carte de rezidentă permanentă (atât pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană, cât și pentru membrii lor de familie).

Asadar, pentru a obține certificatul de înregistrare/cartea de rezidență trebuie să fie făcută o solicitare la formațiunea teritoriala a Inspectoratului pentru Imigrări din județul unde persoana urmează să locuiască, împreuna cu o serie de documente, în funcție de scopul șederii in România.

Scopurile pentru a fi obtinută șederea pentru cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană, deși nu sunt limitative, privesc:

  • Angajarea în muncă;
  • Detașarea;
  • Activități comerciale și economice;
  • Voluntariat și activități umanitare;
  • Activități religioase;

Astfel, cetățenii UE/SEE/Confederația Elvețiană și membri lor de familie pot lucra pe teritoriul României în mod independent/dependent în aceleași condiții ca și cetățenii români.

Certificatul de înregistrare va fi emis în aceeași zi și va fi valabil pentru o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai puțin de 1 an.

Cartea de rezidență se va emite în 90 de zile de la data depunerii cererii, având o valabilitate de până la 5 ani, dar nu mai mare decât perioada de rezidență a cetățeanului UE/SEE/Confederația Elvețiană al cărui membru de familie este solicitantul.

Ulterioare solicitări de prelungire a cărții de rezidență vor fi eliberate în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.

Trebuie reținut faptul că dacă intervin modificări cu privire la nume, prenume, cetățenie, adresă precum si în cazul pierderii sau furtului, distrugerii sau deteriorării documentului care atestă rezidența pe teritoriul statului român, trebuie să fie obținut un alt certificat de înregistrare, ori o altă carte de rezidență. Pentru aceasta vor fi depuse la Inspectoratul pentru Imigrări pe lângă documentele necesare eliberării carții de rezidență și dovada modificărilor survenite sau a declarării furtului sau pierderii documentului respectiv.

Persoanele cetățeni UE/SEE/ sau membru de familie al acestora care are o ședere continuă și legală pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 5 ani, poate solicita acordarea rezidenței permanente.

Cartea de rezidență permanentă este valabilă pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii, cu excepția celor care se eliberează minorilor cu vârste de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *