Litigii și Arbitraj

Litigii

Asistența juridică și reprezentarea în instanță sunt asigurate de avocați specializați în soluționarea diferitelor conflicte, cu experiență de peste 13 ani în litigii. În vederea luării unei decizii cât mai informate a clientului asupra aducerii unui conflict în fața instantelor de judecată, avocații noștri evaluează inițial riscurile, costurile și beneficiile potențiale rezultate.

Unul dintre principiile noastre este acelea că pe toată durata judecății și în toate fazele procedurale să ne informăm clienții despre fiecare pas pe care îl facem.

Reprezentarea în litigii se referă la redactarea de cereri de chemare în judecată sau intampinari și de alte acte subsecvente, în vederea recuperării prejudiciului material și moral produs prin încălcarea drepturilor specifice ale clienților noștri, la asistarea sau reprezentarea lor în fața instanței de judecată, atât în fond cât și în căile de atac, precum și la urmarirea procedurilor ulterioare finalizării unui dosar, în legatură cu următoarele tipuri de litigii:

Litigii privind proprietatea intelectuală

 1. Litigii privind concurența neloială;
 2. Litigii in materia contrafacerii;
 3. Cereri de decădere din drepturile asupra unei mărci pentru neuz timp de 5 ani consecutivi;
 4. Acțiuni în anularea mărcii pentru înregistrarea acesteia cu rea-credință sau cu neindeplinirea conditiilor legale;
 5. Căi de atac împotriva hotărârii Comisiei de contestații mărci a OSIM de respingere la înregistrare a mărcilor;
 6. Recunoașterea drepturilor de autor și recuperarea drepturilor patrimoniale de autor;
 7. Litigii în legatură cu denumirea comercială;
 8. Litigii în legatură cu numele de domenii.

Litigii comerciale

 1. Conflicte între asociați, acționari și parteneri comerciali;
 2. Litigii referitoare la încălcarea obligațiilor contractuale;
 3. Conflicte în legatură cu administrarea societăților comerciale;
 4. Litigii în domeniul imobiliar și al investițiilor imobiliare;
 5. Litigii între proprietari și chiriași;
 6. Recuperare creanțe;
 7. Punerea in executare silită a titlurilor executorii.

Litigii de dreptul muncii

Elaborăm și redactăm acțiuni și contestații în materia dreptului muncii.

 1. Contestarea deciziei de concediere nelegală;
 2. Recuperarea de drepturi salariale (exemplu: plată ore suplimentare);
 3. Contestarea deciziilor nelegale de sancționare disciplinară;
 4. Solicitarea de daune datorate incălcării condițiilor contractuale;
 5. Scăderea ilegală a drepturilor salariale

Litigii civile – pretenții

 1. Chemare în judecată in domeniul construcțiilor;
 2. Proceduri de exequator;
 3. Partaje judiciare;
 4. Revendicări imobiliare, proceduri de evacuare;
 5. Stabilirea dreptului de proprietate și dezmembrămintelor sale;

Arbitraj

Având experiență în soluționarea diferitelor conflicte prin mediere sau arbitraj, avocații noștri vă pot reprezenta în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langă Camera de Comerț și Industrie a României.

De asemenea, putem să vă ajutăm și prin redactarea sau modificarea contractelor sau a actelor adiționale astfel încât, în eventualitatea unui conflict, parțile să fie obligate a se adresa inițial Curții de Arbitraj.

Arbitrajul este calea cea mai puțin costisitoare și mai rapidă pentru soluționarea litigiilor comerciale internaționale și interne, competența fiind stabilită în baza întelegerii convenite de comercianți în contracte sau acte adiționale.

Clauza de arbitraj recomandată de Camera de Comerț și Industrie a României pentru a fi inclusă în contractele comerciale este următoarea:
“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langă Camera de Comerț și Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.”

Any dispute arising from or in relation to this contract, including the conclusion, performance or termination thereof shall be settled through the arbitration of the Court of Internațional Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania and Bucharest according to its Rules of Arbitration. The arbitral award shall be final and binding.