Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Metode de urgentare a solutionării cererilor pentru obținerea cetățeniei române

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român, dobândirea acesteia fiind facută prin naștere, prin adopție sau la cerere.

În perioada 2010-2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a înregistrat peste 935.000 de cereri privind cetățenia română, fiind aprobate sau respinse prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri.

Potrivit raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Cetățenie, numai în anul 2020 au existat un număr de 26.044 de cereri înregistrate, iar numărul acestora este în creștere în fiecare an, datorită solicitărilor noi, dar și a faptului că există multe dosare înregistrate care nu au fost încă soluționate.

Astfel, Corpul de control al Ministerului Justiției din România a efectuat o anchetă din care reiese că există întârzieri foarte mari în ce privește soluționarea dosarelor, în condițiile în care termenul prevăzut de lege pentru soluționarea dosarelor este de 5 luni de zile.

În plus, au fost descoperite disfuncționalități în procesul de management, probleme de ordin administrativ, eficiență instituțională și de comunicare publică.

Trebuie menționat că aprobarea cererilor pentru obținerea cetățeniei se face prin ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, care stabilește prin rezoluție termenul de soluționarea cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei.

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, poate solicita relații de la autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor cerute de lege, ce urmează a fi comunicate Comisiei într-un termen ce nu poate depăși 60 de zile și doar în mod excepțional pană la fixarea primului termen de verificare a dosarului care nu poate depăși 5 luni de zile.

Dacă solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetăţeniei.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege emite, într-un termen ce nu va depăşi 3 zile, ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz.

Cu toate acestea, deși termenul de 5 luni pentru soluționare este imperativ, în practică pot trece până la trei ani de zile până Comisia verifică îndeplinirea condițiilor pentru acordare sau redobândire a cetățeniei.

Totuși, legea contenciosului administrativ permite oricărei persoane ce se consideră vătămată intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publică, printr-un act administrativ, prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri ori prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, să se adreseze instanței de judecată pentru a cere anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Astfel, în cazul depășirii termenului de 5 luni de la înregistrarea cererii pentru obținerea cetățeniei, cel vătămat se poate adresa instanței de judecată pentru a cere obligarea Autorității Naționale pentru Cetățenie să soluționeze cererea cât mai urgent, autoritatea fiind obligată să respecte hotărârea judecătorească.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!