Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Modificarea fișei de post în contextul GDPR

Modificarea fișei de post în contextul GDPR – cu sau fără acordul angajatului

Intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a generat o serie de controverse, cu atât mai mult cu cât în ultima perioada amenzile date în legătură cu nerespectarea acestor prevederi nu au fost puține și nici cuantumul lor nu a fost unul redus.

În rândul angajatorilor, a început să apară tot mai des următoarea întrebare: fișele de post trebuie modificate chiar dacă în regulamentul intern există deja prevederi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

Ținând cont de specificul fișelor de post care, practic, detaliază atribuțiile ce îi revin fiecărui angajat în legătură cu activitatea prestată, apare, în mod natural, nevoia de a specifica în cuprinsul acestora atribuțiile angajatului respectiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel încât să fie foarte clar stipulate operațiunile pentru care angajatul respectiv este autorizat in legătură cu datele personale pe care le gestionează. Se impune astfel o actualizare a fișelor de post care să conțină aceste aspecte.

Bineînțeles, trebuie avut în vedere faptul că nu poate fi vorba despre actualizarea tuturor fișelor de post ci, mai degrabă, trebuie avuți în vedere angajații care au atribuții efective în prelucrarea datelor cu caracter personal (ex. personalul din departamentele de resurse umane, relații clienți dar și în cazul altor salariați care au acces/prelucrează date cu caracter personal). Evident, trebuie acordată o atenție deosebită atribuțiilor angajaților, dat fiind faptul că este posibil că inclusiv angajații care se ocupă cu operațiunile de curățenie să aibă contact cu date cu caracter personal.

Referitor la un eventual acord din partea angajatului cu privire la modificarea fișei de post, se impun o serie de precizări esențiale. Astfel, articolul 41 din Codul Muncii stabilește că operarea unor modificări în contractul individual de muncă poate fi făcută numai prin acordul părților, cu unele excepții. Mai departe, sunt detaliate aspectele care privesc modificarea contractului după cum urmează: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condițiile de muncă, salariul, timpul de muncă și timpul de odihnă. Fișa de post, dată fiind natură acesteia (anexă la contractul individual de muncă) și conținutul specific, poate impune de exemplu atribuții suplimentare salariatului, astfel încât, prin modificare, să opereze concomitent și o adaptare a contractului individual de muncă, modificandu-se practic felul muncii. Într-o atare situație, este necesar, că o consecință directă, acordul angajatului. Însă, ținând cont că modificarea fișei postului prin inserarea unei clauze cu privire la protecția datelor cu carater personal nu afectează elementele definite de Codul Muncii ca modificări esențiale ale contractului, ar putea fi posibilă actualizarea acesteia fără acordul angajatului. Nu în ultimul rând, ar fi recomandat că in fișa de post inițială să existe o clauză expresă care să menționeze care sunt modificările esențiale care impun acord și cele neesențiale care pot apărea fără acord.

Ar fi totuși recomandată în acest caz o informare a angajatului, ținând cont de dispozițiile articolului 17 din Codul Muncii referitoare la obligația de informare a salariatului, pentru a evita orice posibile sancțiuni cu privire la neîndeplinirea acestei obligații ce ar putea deriva din eventuale abuzuri pretinse de salariat.

Avocat Dragoș Oancea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *