Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Modificări aduse Codului Muncii și Legii dialogului social

Prin OUG nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 ( Codul muncii ), publicată în Monitorul Oficial nr. 459 din data de 25 mai 2023, au fost aduse o serie de modificări și completări acestor acte normative.

Aceste noi modificări armonizează cadrul legislativ al relațiilor de muncă și flexibilizează și încurajează negocierile colective la nivel de sector de activitate.

Vom evidenția cele mai notabile modificări în ceea ce privește Codul Muncii:

  • Legiuitorul stabilește expres faptul că perioada în care salariatul se află în concediu de îngrijitor nu este inclusă în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate.
  • De asemenea, este stipulată o excepție de la obligativitatea negocierilor colective la nivel de unitate, respectiv situația în care angajatorul are mai puțin de 10 salariați.
  • Competența de soluționare, în primă instanță, a cererilor referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă aparține Tribunalului, hotărârea pronunțată fiind supusă doar apelului, termenul pentru formularea acestuia fiind de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

Printre modificările importante aduse Legii nr.367/2022 privind dialogul social care privesc negocierea colectivă la nivel de unitate menționăm:

  • A fost modificat termenul în care angajatorul are obligația să convoace toate părțile îndreptățite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă și să organizeze prima sedința de negociere, în cazul în care la nivelul unitații există încheiat un contract colectiv de muncă în vigoare, de la 5 zile la 15 zile calendaristice.
  • Pe toată durata participării la grevă, contractul individual de muncă sau raportul de serviciu nu se mai suspendă de drept, ci doar la inițiativa angajatului, modificare care corelează prevederile Legii dialogului social cu prevederile Codului muncii.
  • Nulitatea care afectează un contract colectiv de muncă poate fi constatată de instanța competentă doar pe durata existenței contractului colectiv de muncă.
  • Se specifică expres faptul că la nivelul unui sector de negociere colectivă, un angajator poate fi reprezentat doar de un singur patronat/o singură federație patronală/o singură confederație patronală.
  • Obligația de convocare și de organizare a primei ședințe de negociere, atunci când este declanșată procedura de negociere colectivă, aparține exclusiv angajatorului.

O ultimă precizare este aceea că, termenele de apel care au început să curgă şi nu s-au împlinit la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să curgă timp de 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României .

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 65-66, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!