Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Elena ManeaDecember 9, 20220

Munca neremunerată în folosul comunității în timpul programului de lucru

Munca neremunerată în folosul comunității este o măsură ce poate fi dispusă de instanța de judecată, după ce a aplicat pedeapsa amenzii în urma săvârșirii unei infracțiuni, amendă ce nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate.

Aceasta măsură se aplică exclusiv cu acordul persoanei condamnate, iar instanța procedează la înlocuirea obligației de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității.

Ce se întâmplă în cazul în care persoana condamnată este totodată salariat în cadrul unui angajator român, iar pentru executarea măsurii de muncă neremunerată în folosul comunității, salariatul este nevoit să lipsească de la locul de muncă?

Angajatorii nu pot restrânge obligația salariatului de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Nu există nicio dispoziție legală care să menționeze faptul că salariatului îi este interzis să presteze această muncă în timpul programului de lucru. Prin urmare, angajatorul este obligat să permită salariatului să absenteze motivat, în vederea executării acestei măsuri însă, pentru perioada de timp în care salariatul absentează de la locul de muncă, acesta nu va fi plătit de angajator.

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede, la art. 52 alin. (3), faptul că în cazul persoanelor supravegheate care desfășoară o activitate remunerată, durata muncii prestate în aceeași zi calendaristică poate fi de maximum 2 ore. Așadar, chiar din textul legii reiese faptul că salariații au dreptul de a absenta motivat de la locul de muncă în vederea executării acestei măsuri, însă durata muncii în folosul comunității poate fi de maximum 2 ore.

De altfel, art. 89 alin. (2) din aceeași Lege prevede faptul că o zi de muncă neremunerată în folosul comunității înseamnă două ore de activitate prestată efectiv.

Bineînțeles, în practică există și posibilitatea ca salariatul să își execute obligația de a presta munca în folosul comunității în afara orelor de program ori în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau în zilele de concediu. Salariatul poate prezenta consilierului de probațiune programul său normal de lucru și împreună pot identifica o soluție, astfel încât durata prestării muncii în folosul comunității să nu aibă loc în timpul programului de lucru.

Munca neremunerată în folosul comuntății nu se execută în timpul nopții sau în zilele de duminică și în zilele declarate, potrivit legii, sărbători legale, decât la solicitarea persoanei și în măsura în care acest lucru este posibil.

 

Avocat Elena Manea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *