Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noi drepturi pentru salariații cu copii

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază, la cerere, de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții;

În cazul în care ambii părinți sau reprezentanți legali sunt salariați, va fi necesară și o declarație pe propria răspundere din partea celuilalt părinte sau reprezentant legal, care să ateste că acesta nu a solicitat desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă pentru aceeași perioadă;

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte sau reprezentant legal nu este necesară dacă părintele sau reprezentantul legal se află în una dintre următoarele situații:

  • este necăsătorit;
  • este văduv;
  • este divorțat;
  • are soțul/soția declarat/declarată dispărut/ă prin hotărâre judecătorească;
  • are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;
  • nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus;
  • a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și este necăsătorită, văduvă sau divorțată;

În plus, prin derogare de la prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, salariații vizați de prezenta lege care urmează să-și desfășoare activitatea în regim de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă au obligația de a dispune de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit fișei postului.

Prevederile de mai sus sunt aplicabile începând cu data de 25 iulie 2023.

Față de modificările legislative prezentate, recomandăm adaptarea Regulamentului Intern și a politicilor interne pentru a include noile modificări legislative și a stabili proceduri specifice, dar și în vederea evaluării numărului de salariați cărora li se aplică aceste prevederi și evaluarea impactului acestor reglementări în fluxul de angajați necesari desfășurării activității la sedii sau puncte de lucru.

Dacă sunteți în căutarea unei consultanțe legale experte pentru a implementa cu succes noile prevederi menționate mai sus și pentru a asigura conformitatea cu schimbările legislative, vă încurajăm să apelați la serviciile noastre de consultanță. Echipa noastră de profesioniști vă stă la dispoziție pentru a vă ghida prin procesul de aplicare a acestor modificări și pentru a vă asigura că toate aspectele legale sunt abordate în mod corespunzător.

➡📞Contact: (+4) 031 426 0745 – office@grecupartners.ro

Avocat Vladimir Catargiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!