Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Noi reguli de afișare a prețurilor pentru comercianți

Pentru a contribui la evitarea practicilor comerciale înșelătoare ale comercianților, fie ei e-sellers (care desfășoară activitate de vânzare în mediul online), fie comercianți care derulează acțiuni de comerț clasic, în mediul offline, și la sporirea protecției acordate consumatorilor față de astfel de practici incorecte, ANPC a emis un nou proiect de ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare și neechivoce cu privire la prețul produselor achiziționate.

Cu titlu general, potrivit Legii nr. 363/2017 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, o practică comercială este considerată ca fiind incorectă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • este contrară cerinţelor diligenţei profesionale;
  • deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui anumit grup de consumatori.

Afișarea prețurilor cu nerespectarea legii poate fi considerată, în anumite cazuri, o practică incorectă în accepțiunea legii sus-menționate și sancționată în consecință de către autoritățile competente. În practică numeroși comercianți apelează, pentru augmentarea volumului de vânzări și popularizarea activității acestora în rândul consumatorilor, la tactici de inducere în eroare a acestora din urmă, prin afișarea unor informații neclare, incomplete sau incorecte cu privire la prețul produselor sau serviciilor comercializate. Și mai întâlnite sunt astfel de practici în perioadele de promoții, atunci când comercianții aplică false reduceri sau apelează la instrumente de natură a influența într-o manieră însemnată comportamentul economic al cumpărătorilor.

Proiectul de ordin în discuție a fost propus tocmai în urma controalelor derulate de ANPC, în cadrul cărora au fost constatate derapaje de la normele legale de afișare a prețurilor, în concret în situația prețurilor mai avantajoase obținute de consumatori cu ajutorul unui card de membru, de fidelitate etc. Potrivit acestui proiect, comercianții, inclusiv farmaciile, ar putea avea obligația afișării prețului standard, respectiv a prețului mai avantajos obținut în urma aplicării reducerii prin intermediul unui astfel de card, folosind aceeași dimensiune a textului, aceeași culoare, font, precum și caracteristici identice. În prezent, o parte dintre comercianți aleg sa înscrie la nivelul website-urilor sau fizic, la raft, prețul mai avantajos având o dimensiune mai mare comparabilă cu cea a prețului standard, practică interpretată de ANPC ca fiind înșelătoare și de natură a induce în eroare consumatorul mediu.

Astfel cum a fost precizat, proiectul de ordin vizează atât activitățile de vânzare directă, cât și pe cele de vânzare la distanță. În ambele situații, obligația afișării corecte a prețului se consideră a fi îndeplinită prin aplicarea ambelor prețuri pe produs sau în imediata vecinătate produsului sau cel puțin prin aplicarea prețului cel mai mare aferent produsului.

De asemenea, prin noul proiect de ordin al ANPC se impune ca solicitarea şi utilizarea de către operatorii economici a cardurilor de fidelitate sau a altor instrumente de fidelizare să se realizeze doar în situația acordării efective a unor beneficii catre consumatori.

 

Avocat Mihaela Bălău

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *