Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Elena ManeaOctober 12, 20210

Noile modificări aduse Codului Muncii

Ținând cont de evoluțiile în piața forței de muncă și în relațiile angajator – angajat și având în vedere necesitatea îmbunătățirii gradului de protecţie a salariaţilor, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenţă loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie al salariaţilor, în data de 05 octombrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

 

Această Ordonanță de Urgență aduce modificări precum:

  • definirea conceptului de “muncă la gri”;
  • sancționarea angajatorilor care practică acest fenomen;
  • compensarea muncii suplimentare prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia;
  • sancționarea angajatorilor care întârzie în efectuarea plăților salariilor cu mai mult de o lună de la data plății salariului.

 

  1. “Munca la gri” –  munca subdeclarată

În contextul evoluției economice actuale, a fost identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de muncă la griconcept definit ca noțiune juridică de muncă subdeclarată.

“Munca la gri” sau munca nedeclarată, spune legiuitorul, reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit si evidențiat în statele de plata a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit si evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.

Prin definirea și introducerea acestui concept în Codul Muncii, se creează baza legală pentru sancționarea angajatorilor care practică acest fenomen.

Munca subdeclarată afectează atât sistemul fiscal prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, suma fiscalizată (declarată de angajator) fiind mai mică decât cea efectiv primită de salariat, cât și drepturile salariaților în ceea ce privește contribuțiile sociale, care vor fi plătite la o bază de calcul inferioară celei reale.

Legiuitorul a prevăzut și sancțiunea pentru această faptă a angajatorilor – amenda de la 8.000 la 10.000 de lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

  

  1. Compensarea muncii suplimentare

Astfel cum era reglementată această instituție până la intervenirea noilor modificări, orele suplimentare puteau fi compensate prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea muncii suplimentare.

Prin OUG 117/2021, termenul a fost modificat și prelungit la 90 de zile calendaristice, pentru a flexibiliza raporturile de muncă prin crearea posibilității compensării muncii suplimentare cu timp liber corespunzător într-o perioadă mai mare de timp și asigurarea desfășurării activității angajatorilor în bune condiții.

Practic, munca suplimentară a unui angajat va trebui de acum compensată prin oferirea de ore libere plătite, cu încadrare într-un termen de 90 de zile calendaristice de la data efectuării muncii.

 

  1. Sancționarea angajatorilor care întârzie cu mai mult de o lună la plata salariului

Conform Codului Muncii, salariul se plătește în bani cel puțin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.

Prin Ordonanța 117/2021, se sancționează încălcarea de către angajator a acestei obligații de plată a salariului prin întârzierea cu mai mult de o lună de la data scadentă de plată a salariului.

Sancțiunea care intervine este amenda de la 5.000 la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a platit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 

Acestea sunt modificările esențiale aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2021. Este interesant faptul că legiuitorul a așteptat atât de mult timp pentru a reglementa un fenomen ce deja era de o mare amploare în România, însă care s-a agravat și mai mult în contextul pandemiei. În orice caz, este o inițiativă pe care o salutăm și care cu siguranță va modifica relația mereu dinamică dintre angajatori și angajați.

 

Avocat Elena Manea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *