Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleApril 30, 20240

Noile modificări la Legea Stagiaturii – finanțări pentru angajatori 

În scopul facilitării tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, Codul Muncii instituie o perioadă de stagiu de 6 luni, reglementată prin intermediul Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările ulterioare. Astfel, se asigură un cadru legal previzibil pentru efectuarea stagiului și totodată, integrarea proaspeților absolvenți în rândul angajaților.
Transpunerea acestei legi în practică s-a realizat prin intermediul normelor metodologice, aprobate prin H.G nr. 473/2014. Odată cu schimbările aduse prin Legea nr. 408/2023, normele de punere în aplicare au suferit modificări și completări, prevăzute în H.G nr. 240/2024.
O primă modificare presupune eliminarea prevederilor referitoare la comisia de evaluare, atribuțiile acesteia fiind preluate de către mentor. Prin urmare, mentorul trebuie să efectueze o evaluare obiectivă a activității stagiarului și să sugereze modalități de îmbunătățire a performanței acestuia.
Certificatul sau adeverința de finalizare a stagiului va fi emisă de către angajator pe baza referatului de evaluare întocmit de mentor, care trebuie finalizat cu zece zile lucrătoare înainte de încheierea stagiului.
În plus, din perspectiva stagiarului, nu mai este prevăzută obligația acestuia de a întocmi raportul de stagiu, în cuprinsul căruia se regăsea descrierea programului de activități desfășurate. De asemenea, participarea acestuia la procesul de evaluare nu mai reprezintă o obligație. Totuși, este prevăzut dreptul acestuia de a primi referatul de evaluare în cel mult 3 zile lucrătoare de la completarea acestuia și dacă consideră necesar, posibilitatea de a-l contesta.
Stagiarul are dreptul de a obține certificatul/ adeverința de finalizare a stagiului. Întocmirea referatului de evaluare nu se va mai face în trei exemplare, ci în două: una pentru stagiar și una pentru angajator.
Contractele de stagiu în curs la data de 22 decembrie 2023 rămân valabile până la încheierea duratei stabilite inițial, conform regulilor existente la momentul semnării lor, fără a fi afectate de schimbările ulterioare.

Legea 335/2013 prevede că angajatorul care încheie un contract de stagiu poate cere o finanțare din partea statului pe perioada derulării contractului de stagiu, în cuantum de 2.250 lei/lună. Pentru a beneficia de această finanțare, angajatorii trebuie să parcurgă următorii pași:

➡️ Încheierea contractelor de stagiu în formă scrisă și anexarea acestora la contractele de muncă;
➡️ Încheierea unei convenții speciale la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de stagiu;
➡️ Depunerea la agenția menționată anterior a următoarelor documente: copii ale actului de identitate a stagiarului, ale contractului individual de muncă și ale contractului de stagiu;

➡️ Depunerea lunară a unui tabel nominal cu stagiarii, a fișei de evidență zilnică a salariaților stagiari și a statelor de plată pentru luna respectivă.

Finanțarea este acordată doar pentru perioada în care raportul de muncă este activ și proporțional cu timpul lucrat de stagiar. În cazul în care angajatorul reziliază contractul de muncă al stagiarului, el nu va mai primi finanțarea și va trebui să returneze sumele primite până în acel moment, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.
Cu toate acestea, birocrația asociată semnării contractelor de stagiu reprezintă o piedică pentru angajatori. Potrivit statisticilor Ministerului Muncii, numărul absolvenților încadrați în locuri de muncă pentru stagii a scăzut semnificativ în ultimii ani. Angajatorii consideră că procesul încheierii contractelor de stagiu este birocratic și se confruntă cu proceduri îndelungate și greoaie de organizare a perioadei de stagiu și de evaluare a stagiarilor. De asemenea, aceștia preferă ca evaluarea stagiarilor să fie realizată de angajator și consideră că observarea directă a activității, comportamentului și performanțelor acestora este esențială pentru evaluare.
Deși există subvenții disponibile pentru stagii profesionale, angajatorii sunt descurajați de cantitatea mare de documente necesare pentru obținerea acestora.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Ana Maria Nistor

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!