Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obligația de raportare privind tranzacțiile suspecte și cu numerar, transferurile externe și de fonduri

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a stabilit printr-un ordin[1] publicat în iulie 2023 în Monitorul Oficial noi modele ale rapoartelor de tranzacți suspecte, tranzacții cu numerar de cel puțin 10.000 de euro, transferuri externe de cel puțin 10.000 de euro și transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani de cel puțin 2.000 de euro. Cu toate că măsura a fost inițial programată a se aplica începând de la 7 noiembrie, ulterior termenul de la care entitățile raportoare au obligația transmiterii rapoartelor îmbrăcând noua formă a fost prorogat până pe 22 noiembrie 2023.

În acest sens, vechile modele au fost înlocuite cu varianta nouă a acestor modele de rapoarte utilizate în domeniul prevenirii și al combaterii spălarii banilor. Modificarea s-a produs pe fondul implementării la nivelul ONPCSB a unui nou sistem informatic care asigură eficientizarea activității instituției.

Categoria entităților raportoare înglobează, în principiu, instituțiile de credit, instituțiile financiare, auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, furnizorii de servicii pentru societăți, consultanții fiscali, notarii publici, avocații, agenții și dezvoltatorii imobiliari, precum și alte persoane care comercializează bunuri, în calitate de profesioniști, în limita efectuării tranzacțiilor în numerar de minimum 10.000 de euro, echivalent în lei.

În concret, entitățile vizate au obligația transmiterii urmatoarelor documente, după caz:

  1. raportul de tranzacții suspecte, pentru entitățile rapoartoare bancare și nonbancare, în situația în care acestea cunosc ori suspectează că bunurile care fac obiectul unei tranzacții provin din săvârșirea de infracțiuni sau că sunt în legătură cu finanțarea terorismului sau informațiile pe care acestea le dețin pot servi la impunerea legislației în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
  2. raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă constituie echivalentul în lei a 10.000 de euro (inclusiv operațiunile care au legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare);
  3. raportul de transferuri externe, atât în, cât și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția are loc ca urmare a unei singuri operațiuni ori prin multiple operațiuni care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și cele financiare;
  4. raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 de euro.

De menționat suplimentar este că raportul privind tranzacțiile suspecte trebuie transmis de îndată autorităților (anterior efectuării oricărei tranzacții pentru clientul în legătură cu care există suspiciuni). În privința celorlalte rapoarte, acestea trebuie transmise la ONPCSB în termen de trei zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Mihaela Bălău

[1] Ordin nr. 191 din 28 iunie 2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *