Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obligația firmelor de a introduce în Regulamentul Intern

Obligația firmelor de a introduce în Regulamentul Intern a prevederilor cu privire la hărțuirea la locul de muncă, potrivit legii nr. 167/2020.

 

Ce prevederi ar trebui să regăsim în regulamentele interne pentru a preveni actele de hărțuire la locul de muncă? Obligația aceasta vizează absolut toate firmele, inclusiv pe cele care nu s-au confruntat cu cazuri de hârțuire la locul de muncă!

Potrivit Codului muncii, în regulamentul intern trebuie neapărat să avem cuprinse „reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii”. Pe lângă asta, regulamentul conține abaterile și sancțiunile disciplinare, drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor, procedura de soluționare a sesizărilor făcute de angajați și alte aspecte ce țin de desfășurarea muncii la respectivul angajator.

Potrivit legii nr. 167/2020 constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:

  • conduită ostilă sau nedorită;
  • comentarii verbale;
  • acțiuni sau gesturi.

Angajatorul are obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Cum este definit termenul de “hărțuire”? În sens general, prin „hărțuire” se ințelege orice acțiune, de regulă cu caracter repetitiv, direcționată spre o persoană/grup de persoane care este de natură a crea disconfort, stare de stres emoțional, nesiguranță și care, în timp, poate avea efecte grave asupra stării de sănătate a victimei. Hărțuirea face parte din domeniul mai cuprinzător al egalității în drepturi și al discriminării, ea fiind o formă de discriminare și violență.

Angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă răspund disciplinar, în condițiile legii și ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravențională sau penală a angajatului pentru faptele respective. Constituie contravenție hărțuirea morală la locul de muncă săvârșită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnității unui alt angajat, și se pedepsește cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Andreea Niculae

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *