Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleAv. Ada GrozeaSeptember 20, 20210

Obligația persoanelor de a obține un număr EORI

Obligația persoanelor de a obține un număr EORI  în cazul realizării operațiunilor care implică  introducea/scoaterea de mărfuri în/din Uniunea Europeană

Indiferent dacă ești persoană fizică sau juridică, este bine sa soliciți un cod EORI înainte de a realiza operațiuni de import/export.

Recomandarea noastră, în special pentru societățile comerciale este de a solicita un cod EORI imediat după înființarea societății.

La fel de important este pentru persoanele fizice care doresc sa primească un colet din afara UE obținerea numărului EORI pentru a se asigura că nu rămân blocate în vamă coletele atunci când sosesc în țară

 1. Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în UE, pe care autoritățile vamale îl atribuie operatorilor economici și altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operațiunile vamale derulate pe teritoriul UE.

 1. Cine este obligat să obțină numărul EORI?

Orice persoană care introduce/scoate mărfuri în/din Uniunea Europeană.

 1. Procedura pentru atribuirea numerelor EORI în România

În România este competentă cu atribuirea numerelor EORI Direcția Generală a Vămilor. Numerele EORI trebuie solicitate la direcțiile regionale vamale în a căror rază de competență teritorială își au sediul/domiciliul /sunt stabilite persoanele care solicită atribuirea numărului.

Pentru atribuirea numărului EORI, persoana interesată are obligația de a depune o cerere de înregistrare.

Operatorii economici stabiliți în România vor depune pentru susținerea cererii, copii ale următoarelor documente:

 1. certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz;
 3. documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz;
 4. actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Persoanele, altele decât operatorii economici vor depune pentru susținerea cererii, la direcția regională vamală copii ale următoarelor documente:

 1. documentele de înregistrare eliberate de autoritățile cu atribuții în acest sens;
 2. certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanțelor Publice, după caz;
 3. documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situația în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) și b);
 4. cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

 

 1. Cererea poate fi depusă doar în nume personal sau poate fi depusă și prin reprezentant?

Cererile de atribuire a numerelor EORI pot fi:

 • completate, semnate și transmise direct de către persoana / operatorul economic solicitant;
 • completate și transmise de către reprezentantul operatorului economic, însă semnate de către operatorul economic solicitant.

 

După verificarea documentelor, autoritățile vor elibera solicitanților o notificare de atribuire a numărului EORI.

Odată atribuit numărul EORI, persoana / operatorul economic are obligația de a folosi acel număr unic în toate operațiunile acestora cu autoritățile vamale ale statelor membre.

Avocat Ada Grozea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *