Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obligații pentru producători și comercianți în privința Sistemului de garanție-returnare (SGR)

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este destinat să încurajeze returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosință în vederea reciclării. Urmând să intre în vigoare începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR reprezintă „unul dintre cele mai importante proiecte de economie circulară din România”, astfel cum declară administratorul sistemului. Pentru realizarea obiectivelor propuse, HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile prevede o serie de obligații în sarcina producătorilor și a comercianților implicați în proces.

Cadrul legal vizează comercianții de produse din categoriile: apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje primare nereutilizabile din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 și 3 litri. Totodată, prevederile sunt aplicabile inclusiv în privința operatorilor din industria ospitalității (HoReCa) ce comercializează aceste produse. Suplimentar, este considerat producător în scopul SGR orice persoană juridică ce produce și introduce pe piața din România produse SGR.

Astfel, o primă obligație este reprezentată de etapa preliminară a înregistrării online în baza de date a SGR[1] atât a producătorilor sau importatorilor, cât și a comercianților. În plus, sunt prevăzute în sarcina producătorilor o serie de obligații specifice funcționării sistemului, printre care se numără, cu titlu exemplificativ, obligația de a:

 • încheia contracte cu administratorul SGR (RetuRO) în vederea îndeplinirii obligațiilor, în cel mult 60 de zile de la înregistrare în sistem;
 • marca ambalajele SGR cu un simbol reprezentativ, ușor de recunoscut și înțeles de către consumatori[2], cu marca înregistrată a autorității publice centrale pentru protecția mediului și cu un cod de bare (EAN), care indică apartenența produsului la SGR.
 • ține evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR pe tip de material, greutate și volum, precum și evidența garanțiilor percepute aferente;
 • plăti administratorului SGR valoarea garanției aferente produselor în ambalajele SGR introduse pe piața națională, până în data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor;
 • permite efectuarea controalelor de către autoritățile competente și de a furniza acestora documente, informații corecte și complete referitoare la propriile ambalaje care fac obiectul SGR, datele comunicate de către administratorul SGR și decontările cu acesta, alte produse ambalate care fac obiectul obligațiilor de mediu.

Mai mult decât atât, întrucât scopul sistemului este și acela de a facilita îndeplinirea țintelor de colectare și reciclare impuse la nivel european, producătorii sunt obligați să realizeze inclusiv anumite obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR, care pornesc de la 65% pentru anul 2024, indiferent de material, ajungând ca începând cu anul 2026 să fie de 85% sticlă, 90% plastic și 90% metal.

În privința comercianților, câteva dintre obligațiile pe care aceștia trebuie să le respecte sunt:

 • să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor, în cel mult 90 de zile de la înregistrarea în sistem;
 • să indice distinct valoarea garanției la raft și pe documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;
 • să plătească valoarea garanției operatorilor economici de la care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR;
 • să încaseze de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalaje SGR;
 • să organizeze puncte de returnare;
 • să țină evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR comercializate, a celor returnate, precum și evidența garanțiilor plătite.

Cu toate acestea, sunt prevăzute și o serie de excepții de la obligațiile SGR, astfel că anumite categorii de comercianți sunt exceptate de la aplicarea măsurilor stabilite prin HG nr. 1074/2021. Spre exemplu, comercianții care fac disponibile pe piața națională produse ambalate în ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme online ori al automatelor nu au obligația de a organiza puncte de returnare. În mod corelativ, SGR nu este aplicabil în privința produselor exportate, comercializate în magazine tip duty-free și a celor care se comercializează în mijloace de transport internațional.

Pe cale de consecință, îndeplinirea obligațiilor legale de către producători și comercianți, participanți indispensabili în cadrul procesului de implementare a sistemului SGR, constituie un pas important în vederea atingerii obiectivelor propuse, în special în ceea ce privește asigurarea unui mediu mai puțin poluat, dar și alinierea cu legislația europeană în materia protecției mediului.

➡📞Contact: (+4) 031 426 0745 – office@grecupartners.ro

Avocat Mihaela Bălău

[1] https://portal.returosgr.ro/

[2] Simbolul oficial SGR a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului, Apei și Padurilor nr. 1.802 din 4 iulie 2023 pentru aprobarea simbolului care indică apartenența la sistemul de garanție-returnare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!