Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obligațiile operatorilor economici din sectorul agroalimentar

Obligația operatorilor economici din sectorul agroalimentar de raportare lunară a stocurilor de produse

În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 105/2023, a fost impusă în sarcina operatorilor economici din industria agroalimentară obligația de a furniza date statistice de evidență a stocurilor de produse. Raportarea se realizează lunar, până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă. Cu toate acestea, pentru a fi pusa în aplicare în mod efectiv, legea a fost completată de o serie de norme metodologice[1] adoptate de Guvern în septembrie 2023.

Astfel, normele conțin prevederi referitoare la obligația operatorilor economici vizați de a efectua raportările lunare online ale stocurilor de produse agroalimentare începând din noiembrie 2023.

Operatorii economici vizați de textul de lege

  • producătorii agricoli;
  • depozitarii;
  • procesatorii la nivel național și
  • comercianții care activează în prezent în sectorul agroalimentar.

Operatori econimici exceptați de la obligația de raportare

  • comercianții care dețin structuri de vânzare având o suprafață de vânzare mai mică de 400 mp inclusiv, fără spațiile destinate depozitării, pastrării și producției mărfurilor birourilor și anexelor;
  • comercianții ambulanți;
  • comercianții care desfășoară activități de servicii de alimentație publică;
  • comercianții care desfășoară activități de comercializare în zone publice.

Suplimentar, datele statistice cuprind informații privind stocurile de materie primă, stocurile de produse finite, de produse agricole și alimentare supuse comercializării, precum și stocurile aflate în depozite. De asemenea, unde este cazul, va fi menționată în conținutul raportării inclusiv originea materiei prime.

Mai mult decât atât, furnizarea acestor date este aplicabilă în privința următoarelor produse: legume și fructe; cereale și produse pe bază de cereale; semințe de oleaginoase și produse pe bază de oleaginoase; leguminoase furajere; semințe certificate (cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase); carne și produse din carne; conserve din carne și mixte; lapte și produse din lapte; produse de morărit și panificație; produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe; grăsimi și uleiuri; apă (inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor, precum și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate); orez; plante aromatice, sare și condimente; ceaiuri; zahăr; miere; drojdie.

În acest sens, în vederea efectuării raportării obligatorii, operatorii economici trebuie să se înregistreze, prin reprezentant legal sau prin împuternicit, în Sistemul Electronic de Raportare a Stocurilor de Produse Agroalimentare din Romania (SERSPAR). Prin intermediul platformei sistemului, utilizatorii au acces atât la informații de prezentare, cât și la ghiduri care facilitează alinierea la cerințele impuse. Suplimentar, pentru a fi asigurată validitatea raportării lunare, în normele metodologice este menționată inclusiv posibilitatea utilizării semnăturii electronice extinse.

În caz de nerespectare a obligației de raportare a stocurilor de produse, operatorii economici vizați de textul de lege sunt pasibili de sancționare cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.

Astfel, autoritățile au apreciat că necesitatea furnizării acestor date derivă din dezideratul atingerii, printre altele, a creșterii producției interne de produse agroalimentare, precum și a ofertei de noi produse românești destinate exportului. Mai mult decât atât, acestea au atras atenția asupra existenței unor preocupări constante privind securitatea alimentară, în special pe fondul restricțiilor de circulație a mărfurilor și al sincopelor din sectorul de prelucrare agro-industrial.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Andreea Bögözi

[1] HG nr. 880/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare, precum și a Metodologiei de colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole și alimentare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!