Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obligațiile operatorilor economici prin raportare la directiva (UE) 2019/1937

Obligațiile operatorilor economici prin raportare la directiva (UE) 2019/1937 și legea privind protecția avertizorilor în interes public

 

Parlamentul European și Consiliul au adoptat la 23 octombrie 2019 Directiva nr. 1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.

Această Directivă stabileste, în linii generale, atât în sarcina persoanelor de drept public, cât și în sarcina persoanelor de drept privat, obligația de a implementa, asigura și respecta un grad de protecție pentru cei ce raportează, prin canalele externe sau interne, sau divulgă public informații referitoare la diversele încălcări de care au luat cunoșțința într-un context profesional.

În prezent, pe plan intern, transpunerea Directivei 2019/1937 este în proces de realizare, fiind până pe 20.12.2021 în proces de consultare publică.

Cert este că indiferent de forma finală a Legii, societațile comerciale, mai devreme sau mai târziu, vor trebui sa implementeze canale interne de raportare.

Prin “raportare internă” se ințelege comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii în cadrul unei entitați juridice din sectorul privat sau din sectorul public.

Prin “raportare externă” se ințelege înseamnă comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii către autoritațile competente.

Trebuie să ținem cont că prin incălcări ale legii ne referim nu numai la infracțuni sau contravenții, și ci la fapte precum abateri disciplinare, hărțuire la locul de muncă sau alte încălcări ale codurilor deontologice și profesionale.

Persoanele care raportează astfel de fapte, prin intermediul canalelor interne sau externe, se numesc avertizori în interes public și sunt cei care în context profesional au aflat de o anumită încalcare a legii și o raporteaza sau divulgă public.

Prin Directiva 1937/2019 și Legea privind protecția avertizorilor în interes public se urmărește protejarea persoanelor care dobândesc statutul de avertizori împotriva eventualelor sancțiuni profesionale sau personale la care ar putea fi expuse ca urmare a transmiterii unei sesizări.

 

Astfel, de la 17 decembrie 2021, conform Directivei, societățile cu peste 249 de angajați vor trebui să aibă instituite canale interne de raportare.

Pentru societățile cu care au între 50 și 249 de angajați, această obligație este amânată până la 17 decembrie 2023.

Interesant este faptul că societațile cu până la 50 de angajați nu au această obligație în sarcina lor, însa avertizorii vor avea la dispoziție în continuare canalele de raportare externe.

Legea privind protectța avertizorilor în interes public instituie și o serie de sancțiuni contravenționale în sarcina persoanelor juridice cuprinse între 1.500 lei și 50.000 lei, cele mai relevante fapte contravenționale fiind:

  • Nerespectarea obligației de instituire a canalelor interne de raportare (2.500 lei – 25.000 lei).
  • Încălcarea obligației de menținere a confidențialitații privind identitatea avertizorilor, a persoanei vizate sau a terțelor persoane (3.000 lei – 30.000 lei).
  • Dispunerea măsurilor constând în represalii ca urmare a raportării sau divulgării publice (10.000 lei – 50.000 lei).

Avantajul instituirii canalelor interne de raportare este prevenția – prin intermediul unei politici whistleblower eficiente, bine implementate, se pot anticipa încălcările legislative și comportamentele contrare normelor interne stabilite.

Avocat Mihut Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!