Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Obținerea cetățeniei române

Obținerea cetățeniei române

În luna decembrie 2018 au fost înregistrate 6987 de cereri de solicitare a cetățeniei române si doar 3071 au fost avizate de către Comisia pentru Cetățenie.

Pentru că primim frecvent întrebări legate de procedura obținerii cetățeniei române, vom prezenta pe scurt cele mai importante aspecte în materie.

Cetățenia română se poate acordă, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, în temeiul dispozițiilor art. 8 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) s-a născut și domiciliază, la dată cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
 2. b) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate făță de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declara că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
 3. c) a împlinit vârsta de 18 ani;
 4. d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislație privind regimul străinilor;
 5. e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român;
 6. f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;
 7. g) cunoaște prevederile Constituției României și imnul naț

Este foarte important de menționat că datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere/căsătorie.

Actele întocmite în străînătate trebuie să poarte apostilă aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe. Supralegalizarea este necesară și pentru actele emise de misiunile diplomatice străine, acreditate în România.

Persoanele care solicită acordarea cetățeniei române trebuie să cunoască limba română (scris și citit), Constituția României și imnul național și să aibă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească (inclusiv istoria și geografia României).

În ceea ce privește procedura de urmat, obținerea cetățeniei presupune următoarele etape:

 • Depunerea cererii

Cererea de acordare a cetățeniei române se depune la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din Bucureșți. În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, președintele Comisiei solicită, prin rezoluție, completarea dosarului.

 • Soluționarea cererii de către Comisia pentru cetățenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru cetățenie verifică îndeplinirea condițiilor necesare acordării cetățeniei române. În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru acordarea cetățeniei române, Comisia stabilește, într-un termen ce nu va depăși 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condițiilor prevăzute la art. 8 din Legea cetățeniei române (cunoștințele de limba română și cultură generală).

 • Interviul

Comisia pentru cetățenie verifică îndeplinirea condițiilor de acordare a cetățeniei române,  respectiv cunoașterea de către solicitant a limbii române (scris și citit), de noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viață socială, precum și cunoașterea prevederilor Constituției României și a imnului național.

 • Raportul Comisie

Dacă solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în care va menționa întrunirea condițiilor legale pentru acordarea cetățeniei române.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru acordarea cetățeniei, precum și în cazul nepromovarii interviului ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susținerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii.

 • Emiterea ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile Legii cetățeniei române, emite ordinul de acordare a cetățeniei române, ordin care se comunica solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la dată emiterii ordinului.

În cazul în care președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea cetățeniei române, acesta va proceda la respingerea prin ordin a cererii de acordare a cetățeniei române, ordin care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de respingere a cererii de acordare a cetățeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la dată comunicării, la Secția de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București.

 • Depunerea jurământului

Cetățenia română se acordă la data depunerii jurământului de credință făță de România.

 

Avocat Catalina Nichita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!