Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Ordonanța de plată

Metode de recuperare a creanțelor – 3. Ordonanța de plată

Procedurile rapide de recuperare a creanțelor pot fi utile în cazul în care sunt folosite corect, în cazurile care permit acest lucru. Folosite incorect, aceste proceduri, în loc să accelereze și să minimizeze costurile, pot duce la pierderea de timp și bani.
Criteriile specifice diferitelor creanțe trebuie luate în calcul pentru identificarea celei mai bune și mai sigure soluții de recuperare a acestora, ajungându-se la finalul urmărit.

Ordonanța de plată este o metodă mai rapidă și mai puțin costisitoare decât procedura comună care se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu executoriu în cazul în care invocă o creanță certă, lichidă și exigibilă, care are ca obiect plata unei sume de bani stabilite prin contract.

În primul rând, creditorul este obligat să transmită debitorului o somație de plată prin care îi comunică faptul că are la dispoziție un termen de 15 zile de la primirea somației pentru a efectua plata. Somația trebuie să fie transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat.

Dacă debitorul efectuează plata de bună voie, creanța se consideră recuperată iar potențialul litigiu este astfel stins.

Dacă debitorul nu face plata, creditorul poate formula cererea pentru emiterea unei ordonanțe de plată. Cererea trebuie să conțină elementele de identificare ale părților, suma care reprezintă obiectul creanței, dobânzile aferente și modalitatea de calcul a acestora, temeiul de fapt și de drept al obligației de plată, termenul la care trebuia făcută plata. La cerere se anexează înscrisurile care atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

În mod obligatoriu trebuie atașată dovada comunicării somației către debitor, sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă.

Întâmpinarea debitorului este obligatorie și trebuie depusă la dosar cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată. Nedepunerea întâmpinării poate să fie considerată de către instanța de judecată ca fiind o recunoaștere a pretențiilor creditorului. Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, el va lua cunoștința de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Ordonanța de plată este o procedură care se judecă cu prioritate și urgență, astfel încât termenul de judecată va fi unul scurt. În situația în care debitorul nu contestă creanța propriu-zisă este prevăzut și un termen maxim în care trebuie soluționat dosarul, și anume 45 de zile de la introducerea cererii.

Decizia va fi luată pe baza documentelor prezentate, precum și a explicațiilor și clarificărilor părților. Nu se pot administra alte probe în afară de înscrisuri. Dacă debitorul este de acord să plătească, se va emite o hotărâre de expedient. Hotărârea este definitivă și are valoarea unui titlu executoriu. Dacă debitorul a plătit datoria și creditorul recunoaște acest lucru, instanța va emite o încheiere definitivă prin care va dispune închiderea cauzei.

Dacă debitorul contestă datoria, instanța examinează documentele din dosar și explicațiile părților, iar dacă se constată că apărarea debitorului este justificată, va respinge cererea creditorului de emitere a unei ordonanțe ca neîntemeiată.

Dacă, ca urmare a verificării cererii pe baza documentelor și a declarațiilor părților, instanța găsește pretențiile justificate, ea emite o Ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată. Dacă doar o parte din pretenții sunt justificate, instanța poate emite ordonanța de plată doar pentru această valoare. Termenul de plată trebuie stabilit de instanță, iar nu poate fi mai mic de 10 zile, dar nici mai mare de 30 de zile de la data comunicării ordonanței.

Ordonanța de plată este executorie. Odată redactată poate fi pusă în executare de către un executor judecătoresc. Calea de atac nu suspendă executarea. Cererea de suspendare a executării poate fi formulată separat sau împreună cu calea de atac și trebuie să conțină motive serioase de suspendare.

Calea de atac împotriva ordonanței de plată este Cererea de anulare. Cererea se formulează în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Vladimir Catargiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *