Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

POLITICA DE CLEMENȚĂ

Consiliul Concurenței definește Politica de clemență ca fiind un tratament favorabil acordat întreprinderilor implicate într-o practică anticoncurențială, dacă acestea cooperează cu autoritatea de concurență în vederea descoperirii practicii prespective.

În funcție de informațiile și momentul prezentării acestora către Consiliul concurenței, agenții economici pot beneficia de imunitate la amendă sau de reducerea cuantumului amenzii.

O contribuţie decisivă la declanşarea procedurii de investigaţie privind un posibil cartel poate justifica acordarea imunităţii la amendă pentru agenţii economici în cauză.

Astfel, putem spune că există două posibile efecte ca urmare a aplicării politicii de clemență: imunitatea la amenda sau reducerea parțială a amenzii.

Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea de la aplicarea și plata amenzii pentru savârșirea contravențiilor prevazute de Legea nr. 31/1996 a Concurenţei (Legea), în timp ce reducerea cuantumului amenzii reprezintă numai o scădere procentuală din totalul sumei cu care ar fi fost sancționată fapta anticoncurențială.[boc_spacing height=”20px”]

La rândul ei, imunitatea la amendă este clasificată de Consiliul Concurenței în două categorii:

Imunitate de tip A, care se va acorda agentului economic dacă:

 • Este primul care furnizeaza elemente probatorii;
 • Informațiile furnizate permit declanșarea procedurii de investigație conform legii concurenței sau efectuarea de inspecții inopinate;
 • La data furnizării informațiilor, Consiliul Concurenței nu deținea suficiente elemente pentru declanşarea procedurii de investigaţie sau efectuarea de inspecţii inopinate.

Imunitate de tip B, care se va acorda întreprinderii dacă:

 • Este primul care furnizează informaţii şi elemente probatorii;
 • Informațiile permit stabilirea încălcării rt. 5 alin. (1) din Lege şi/sau a art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
 • La data furnizării informațiilor, Consiliul Concurenței nu deținea suficiente elemente pentru a stabili încălcarea art. 5 alin. (1) din lege şi/sau a art. 101 alin. (1) din Tratat;
 • Nicio întreprindere nu obţinuse imunitatea de tip A în legătură cu presupusa înţelegere.

Reducerea cuantumului amenzii se va acorda dacă întreprinderea:

 • Nu îndeplinește condiţiile pentru obţinerea imunităţii;
 • Furnizează Consiliului Concurenţei elemente probatorii referitoare la pretinsa încălcare a legii, care aduc o contribuţie suplimentară semnificativă în raport cu cele cunoscute deja de autoritate;

Nivelul reducerii de care va putea beneficia întreprinderea, raportat la amenda care i-ar fi fost aplicată în mod normal, este:

 1. între 30% și 50% pentru prima întreprindere care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă;
 2. între 20% şi 30% pentru a doua întreprindere care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă;
 3. între 0% și 20% pentru celelalte întreprinderi care furnizează elemente probatorii ce aduc o contribuţie suplimentară semnificativă.

 

Agenții economici care doresc să beneficieze de politica de clemență mai trebuie:

 • Să depună o declaraţie detaliată privind modul de organizare şi funcţionare a presupusei înţelegeri;
 • Să furnizeze orice probe referitoare la presupusa înţelegere;
 • Șă coopereze în mod real, total, continuu şi prompt cu Consiliul Concurenţei de la momentul depunerii cererii până la momentul în care autoritatea și-a finalizat procedura de aplicare a legii împotriva tuturor părților investigate prin adoptarea unei decizii sau a pus capăt procedurii de aplicare a legii în alt mod;
 • Să înceteze implicarea în presupusa înţelegere la solicitarea Consiliului Concurenţei;
 • Pe durata procesului de luare în considerare a depunerii unei cereri pentru acordarea de clemență la autoritatea națională de concurență, să nu fi distrus, falsificat sau ascuns dovezi referitoare la presupusa înțelegere și să nu fi dezvăluit intenţia sa de realizare a unei cereri pentru clemenţă sau elemente ale cererii, decât în faţa altor autorităţi de concurenţă.

Avocat Mihut Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!