Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Practicile comerciale neloiale reglementate de Legea nr. 81/2022

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din data de 12.04.2022, a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (”Legea nr. 81/2022”) care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Legea nr. 81/2022 reglementează relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători în cadrul lanțului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole și/sau alimentare. Concret, legea vizeaza doar relațiile comerciale dintre furnizori și cumpărători între care există un dezechilibru din perspectiva negocierii, prin raportare la anumite praguri de cifră de afaceri, calculată cu respectarea prevederilor Recomandării nr. 2003/361/CE  a Comisiei Europene.

Scopul legii este acela de implementare a unui mecanism de protecție a furnizorilor vulnerabili în raport cu operatorii economici cu o putere de negociere mare din cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Mai exact aceasta lege sancționează practicile comerciale neloiale săvârșite în legătură cu vânzarea de produse agricole/ alimentare și  urmărește protejarea atât a producătorilor, cât si a furnizorilor intermediari de produse alimentare și agricole.

Prin noua reglementare, legiuitorul urmărește să ofere întreprinderilor mici și mijlocii (respectiv orice producător, întreprindere individuală,
întreprindere familială sau persoană juridică implicată în vânzarea de produse agricole și alimentare) o protecție împotriva practicilor comerciale neloiale.

Autoritatea abilitată să constate și, după caz, să sancționeze practicile comerciale neloiale, în limita competențelor prevăzute de prezenta lege este Consiliul Concurenței iar autoritatea de implementare este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu competenţe în monitorizarea practicilor comerciale neloiale.

Conform art.7 din Legea nr.81/2022 orice furnizor sau cumpărător poate adresa sesizări  autorităţii de implementare a legii din România sau autorităţii de aplicare a legii statului membru în care este stabilit furnizorul sau autorităţii de aplicare a legii statului membru în care este stabilit cumpărătorul care este suspectat de implicarea într-o practică comercială neloială.

Mai departe, autorităţile cu competenţe în implementarea şi aplicarea prezentei legi asigură, la cererea reclamantului, măsurile necesare pentru a proteja în mod adecvat identitatea reclamantului sau a membrilor sau a furnizorilor şi cumpărătorilor prevăzuţi la alin. (2) şi alte informaţii a căror divulgare este considerată de reclamant ca susceptibilă să aducă atingere intereselor sale sau ale acelor membri sau furnizori.

Reclamantul este cel obligat să indice informaţiile pentru care solicită confidenţialitate și tot acesta trebuie să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică comercială neloială, cât şi cu interesul legitim.

Sesizările astfel formulate se soluţionează într-un termen de 60 de zile de la data declanşării cercetării aprofundate, cu posibilitatea prelungirii termenului în situaţii complexe, fără a depăşi 90 de zile de la sesizare.

În cursul cercetării, Consiliul Concurenţei poate adopta, de principiu, orice măsură interimară adecvată. În cazul impunerii obligaţiei de a înceta practica comercială interzisă, decizia de încetare se aplică tuturor contractelor comerciale similare încheiate de cumpărătorul respectiv cu toţi furnizorii săi.

Practicile comerciale neloiale introduse prin Legea 81/ 2022 sunt sancționate cu aplicarea unei amenzi contravenționale cu valoarea cuprinsă între 250.000 lei și 600.000 lei sau cu amendă în cuantum de 1 % din cifra de afaceri (în anumite cazuri).

Printre practicile comerciale neloiale interzise cumpărătorului se numără, conform Legii nr. 81/2022:

  • să utilizeze autofacturarea pentru produsele agricole și/sau alimentare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 320 din Codul fiscal;
  • să aplice reduceri financiare și comerciale sub formă de rabaturi, cu excepția remizelor și risturnelor, ale căror reduceri cumulate să nu fie mai mari de 20%, aplicate în funcție de valoarea facturată între cumpărător și furnizor, pentru produse agricole și/sau alimentare, prin derogare de la prevederile Codului fiscal;
  • să returneze furnizorului produsele agricole și/sau alimentare nevândute;
  • să factureze valoarea serviciilor prestate pentru publicitatea produselor agricole și/sau alimentare, a serviciilor de marketing, a plăților pentru plasarea secundară și a costurilor reducerilor pentru produse agricole și/sau alimentare vândute de cumpărător cu titlu promoțional, peste cuantumul de maximum 5% din valoarea încasată de furnizor în baza contractului încheiat între părți;
  • să impună furnizorului o plată pentru listarea produselor sale agricole și alimentare, precum și pentru expunerea spre vânzare a acestora;
  • să aplice condiții comerciale diferite pentru produsele marcă privată ale producătorilor față de produsele marcă proprie ale comerciantului, pentru listarea/afișarea la raft.

De reținut este și faptul că Legea nr. 81/2022 se aplică contractelor comerciale încheiate după data intrării acesteia în vigoare, iar pentru cele încheiate anterior, părțile au obligația punerii lor în acord cu prevederile legii până la data de 31 decembrie 2022.

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *