Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Procedura de alegere a reprezentanților salariaților

Potrivit art. 221 din Codul Muncii, în cazul fiecărei entități ce are un număr mai mare de 20 de angajați și la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.

Reprezentantul salariaților poate fi ales doar în cadrul adunării generale a salariaților cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților, însă în cadrul normelor legale ce reglementează raporturile de muncă, nu există dispozițiile concrete despre modul în care această procedură trebuie să fie îndeplinită. Prin urmare, fiecare angajator în parte va trebui să întocmească o procedură de alegere a reprezentanților salariaților care să îndeplinească întocmai condițiile legale.

Dreptul de a alege un reprezentant al salariaților este o prerogativă deținută în mod exclusiv de toți salariații din cadrul unei entități, însă în cazul în care aceștia nu își vor exercita acest drept și nu vor depune eforturile necesare în vederea alegerii unui reprezentant, angajatorul va fi obligat să îi asiste pe aceștia în vederea îndeplinirii procedurii și să le faciliteze pe cât posibil mijloacele necesare în vederea organizării alegerilor.

Astfel, angajatorul vă întocmi o listă cu toți salariații, listă ce vă conține de asemenea o întrebare adresată salariaților prin care li se vă solicita să menționeze câți reprezentanți ai salariaților consideră că sunt necesari pentru a le reprezenta interesele.

Votarea se va face sub formă de semnătură, oferindu-le acestora posibilitatea de a opta între mai multe opțiuni: 1 reprezentant; 2 reprezentanți; Mai mulți reprezentați (în acest caz fiecare angajat va scrie numărul corespunzător). Un aspect important de menționat este că legea nu prevede sub aspect imperativ un anumit număr de reprezentanți în funcție de numărul total de angajați.

De avut în vedere că nu pot candida pentru funcția de reprezentant al salariaților persoanele care reprezintă societatea (administratorii/directorii – numiți prin Actul Constitutiv). Această listă prin care salariații își exprimă consimțământul cu privire la numărul de reprezentanți ai salariaților necesari pentru protejarea intereselor lor în raporturile cu angajatorul va fi anexată la decizia angajatorului.

După întocmirea listei și alegerea numărului optim de reprezentnati, se va emite o decizie internă prin care angajatorul este de acord cu alegerea numărului de reprezentanți al salariaților, pentru o perioadă de 2 ani, începând de la data alegerii acestuia. Această decizie internă a angajatorului se va publica odată cu anunțul privind alegerea reprezentanților

Ulterior adoptării și publicării deciziei angajatorului sau concomitent cu aceasta, se va publica anunțul privind data până la care salariații își pot depune candidatura și locul unde se depune aceasta. Anunțul trebuie să fie plasat într-un loc vizibil, astfel încât fiecare salariat să fie informat despre procedură. În momentul în care salariații vor dori să își depună candidatura, angajatorul le va pune la dispoziție tipizatul pentru înscriere.

Prin același anunț se va face publica data la care va avea loc adunarea generală a salariaților care va corespunde cu data în care vor avea loc alegerile. Angajatorul va trebui să întocmească o listă cu toți salariații pe care aceștia o vor semna înainte de a își exprima votul, în vederea consemnării prezenței la vot.

În ziua alegerilor angajatorul le va asigura angajaților mijloacele necesare pentru a își alege reprezentanții: buletinele de vot, o urnă sigilata în care vor fi păstrate voturile până la finalul perioadei de votare, spațiul necesar pentru exercitarea dreptului de vot, lista angajaților prin care se vă consemna prezența acestora.

Pentru validarea alegerilor, candidații trebuie să fie votați de cel puțin 50%+1 din numărul total al angajaților conform dispozițiilor art. 221 alin. (2) din Codul Muncii: Reprezentanţîi salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţîn jumătate din numărul total al salariaţilor.

După finalizarea etapei de votare, se vor numără voturile și în funcție de rezultat va fi ales reprezentantul/reprezentanții salariaților. Toate acestea vor fi consemnate în procesul verbal încheiat după finalizarea etapei de votare, proces verbal ce va fi semnat de președintele secție de votare, secretar, precum și de persoana/persoanele alese drept reprezentant/reprezentanți ai salariaților.

Avocat Silviu Cipu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *