Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Procedura pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical

Procedura legala la care trebuie sa apeleze companiile din Romania pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concediu medical

Cadrul legal ce reglementează procedura de rambursare a sumelor avansate de angajatori cu titlu de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, care se suporta din bugetul Fondului Național Unic de asigurări Sociale de Sănătate, îl regăsim în cuprinsul OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate coroborat cu Normele metodologice aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate are obligația verificării declarațiilor și a concediilor medicale depuse de angajator în vederea efectuării plății[1] și daca valideaza aceste cereri este obligată să procedeze la plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.


🟥➡ Aveți de recuperat bani de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru indemnizațiile plătite angajaților pentru concediile medicale?

Colegii de la departamentul de litigii pot oferii suportul necesar – mobile: +40 753147246În situația în care Casa de Asigurări de Sănătate respinge la plata (partial sau total) sume cuprinse în cererea de restituire, compartimentul de specialitate din cadrul instituției va întocmi comunicarea de respingere a plăţii cu motivarea acesteia, pe baza căreia se va anula sau modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă şi înregistrată.

Sumele totale sau parţiale respinse la plată nu se înregistrează în evidenţele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligaţii de plată.

Astfel, angajatorul va avea la dispozitie un termen de 90 de zile pentru remedierea cauzelor înscrise în comunicarea antemenționată, care au condus la respingerea plăţii totale sau parţiale a sumelor solicitate, iar angajatorul va putea depune o nouă cerere după depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate.

Dat fiind numarul seminificativ de solicitări pe care Casa de Asigurări de Sănătate le primeste pentru restituirea indeminizațiilor pentru concedii medicale, abordarea procedurii contencioase prin sesizarea instanţei de contencios administrativ reprezinta o procedura mult mai sigura si mai eficienta.

Avantajul procedurii litigioase îl reprezintă posibilitatea de a obține obligarea Casei de Asigurări de Sănătate și la plata dobânzilor legale penalizatoare calculate de la scadență și până la data plăţii integrale.

Dacă vă aflați într-o asemenea situatie, trebuie sa urmați procedura contencioasă reglementată prin Legea nr. 554/2004 care stabilește obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile prin intermediul căreia se transmite o solicitare de plata a debitului principal si a dobânzii legale aferente catre Casa de Asigurări de Sănătate, care va avea la dispoziție un termen legal de 30 de zile pentru a da curs solicitării.

In caz contrar, suntem indreptățiti să sesizăm instanța de contencios administrativ cu o cerere de chemare în judecată prin care sa solicităm obligarea Casei de Asigurări de Sănătate la plata debitul principal si a bobânzii legale aferente calculata de la scadenta si pana la restituirea integrala a debitului.

Sesizarea instanței de contencios administrativ se poate face intr-un termen de 6 luni de la expirarea termenului de 30 de zile, pe care Casa de Asigurări de Sănătate îl avea la dispoziție pentru a da curs solicitărilor de rambursare a indemnizațiilor.

In concluzie, vă suntem alături în cazul în care întâmpinați o asemenea situație și ne puteti contacta în vederea începerii unor astfel de demersuri care să conduca la recuperarea sumelor.


🟥➡ Aveți de recuperat bani de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru indemnizațiile plătite angajaților pentru concediile medicale?

Colegii de la departamentul de litigii pot oferii suportul necesar – mobile: +40 753147246


 

[1]Art.64 alin.6 si alin.7 din Normele metodologice aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Avocat Alexandra Florescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *