Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Produse din materii prime românești: Posibile obligații viitoare pentru comercianți

Printr-o propunere legislativă recentă, atât comercianții având magazine fizice, cât și cei ce activează în mediul online sunt pasibili de noi obligații în ceea ce privește produsele fabricate exclusiv din materii provenind din România.

În concret, toți comercianții ce desfășoară relații comerciale cu produse provenite din materii prime de pe teritoriul național vor avea obligația de a semnala aceste produse prin aplicarea unui însemn național, mai exact a drapelului României, imediat lângă produs, în câmpul vizual al consumatorului, ușor de identificat de către acesta.

Obligația operatorilor de a asigura informarea corectă a consumatorilor prin intermediul publicității și al sistemului de etichetare în ceea ce privește originea și proveniența materiilor prime utilizate în fabricarea produselor ar urma să fie aplicabilă pentru magazinele fizice și cele din mediul online.

Astfel, dacă propunerea va deveni aplicabilă în urma parcurgerii etapelor necesare, comercianții vor putea fi sancționați de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu amenda după cum urmează:

  • între 1.000 și 10.000 de lei, în cazul operatorilor având în anul anterior sancționării o cifra de afaceri anuală netă de până la 2 milioane de euro;
  • între 10.000 și 100.000 de lei, în cazul operatorilor având în anul anterior sancționării o cifra de afaceri anuală netă de la 2 milioane de euro până la 50 milioane de euro.

În ceea ce privește sancționarea comercinaților ce nu vor semnala corespunzător produsele fabricate exclusiv din materii provenind din România, atragem atenția asupra faptului că propunerea legislativă exclude în mod expres aplicabiliatea prevederilor referitoare la posibilitatea de a achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.

În prezent, propunerea legislativă nu este aplicabilă, urmând a produce efecte doar după parcurgerea procesului legislativ, finalizat cu publicarea în Monitorul Oficial. Astfel, rămâne de interes dacă și în ce formă proiectul legislativ va fi aprobat, precum și impactul pe care acesta îl va avea nu doar asupra comercianților și comportamentului consumatorilor, dar și asupra producției produselor de proveniență autohtonă.

Avocat Alexandra Chiorescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *