Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Proiect de regulament privind piețele digitale

Cu toate că există peste 10 000 de platforme online care își desfășoară activitatea în economia digitală a Europei, majoritatea fiind IMM-uri, numai un număr mic de platforme online deține cea mai mare parte din valoarea totală generată. Aceste platforme acționează din ce în ce mai mult că puncte de acces sau gatekeeperi între utilizatorii comerciali și utilizatorii finali, beneficiind de o poziție solida ca urmare a creării unor ecosisteme conglomerate în jurul serviciilor lor de platformă esențiale, ceea ce consolidează barierele existențe la intrare. Prin urmare, acești gatekeeperi au un impact major asupra piețelor digitale, dețin un control substanțial asupra accesului la piețele digitale și beneficiază de o poziție solidă pe piețele respective, ceea ce conduce la dependențe semnificative ale multor utilizatori comerciali de gatekeeperii respectivi, având ca rezultat, în anumite cazuri, comportamente neloiale față de utilizatorii comerciali respectivi.[boc_spacing height=”10px”]

Având în vedere că inițiativele de reglementare ale statelor membre nu pot aborda pe deplin aspectele menționate, fară o acțiune la nivelul UE, s-ar putea ajunge la o fragmentare a pieței interne, astfel încât se impune crearea unui cadru de reglementare unic, clar și actual pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, în vederea protecției consumatorului și facilitării accesului la piețele digitale pentru IMM-uri.[boc_spacing height=”10px”]

Actul juridic privind piețele digitale (APD) este destinat să se aplice furnizorilor de servicii de platformă esențiale desemnați drept gatekeeperi. În sensul Regulamentului, serviciile esențiale sunt:

 1. serviciile de intermediere online;
 2. motoarele de căutare online;
 3. serviciile de rețea de socializare online;
 4. serviciile oferite de platformele de partajare a materialelor video;
 5. serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere;
 6. sistemele de operare;
 7. serviciile de cloud computing;
 8. serviciile de publicitate, inclusiv orice rețea de publicitate, schimburi publicitare și orice alt serviciu de intermediere publicitară, prestat de un furnizor al oricăruia dintre serviciile de platformă esențiale enumerate anterior.[boc_spacing height=”10px”]

Un furnizor de servicii de platformă esențiale este desemnat drept gatekeeper dacă:

(a) are un impact semnificativ asupra pieței interne – cifra de afaceri anuală în SEE mai mare sau egală cu 6,5 miliarde EUR în ultimele trei exerciții financiare sau în cazul în care capitalizarea bursieră medie sau valoarea justă de piață echivalentă a întreprinderii căreia îi aparține a fost de cel puțin 65 de miliarde EUR în ultimul exercițiu financiar și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre;

(b) operează un serviciu de platformă esențial care servește drept portal important prin care utilizatorii comerciali ajung la utilizatorii finali – serviciul de platformă esențial are lunar peste 45 de milioane de utilizatori finali activi stabiliți în Uniune sau aflați pe teritoriul acesteia și, anual, peste 10 000 de utilizatori comerciali activi stabiliți în Uniune, în ultimul exercițiu financiar,și

(c) beneficiază de o poziție solidă și durabilă în ceea ce privește operațiunile sale sau este previzibil că va beneficia de o astfel de poziție în viitorul apropiat – pragurile prevăzute la litera (b) au fost atinse în fiecare dintre ultimele trei exerciții financiare.

Important este că furnizorul de servicii de platformă poate face o notificare pentru a deveni gatekeeper, în măsură în care indeplinete condițiile, dar și Comisia Europeană poate desemna un furnizor drept gatekeeper, dacă constată că sunt îndeplinite condițiile.[boc_spacing height=”10px”]

Comisia Europeană poate identifica un furnizor de servicii de platformă online drept gatekeeper și în situația în care nu sunt îndeplinite pragurile prevăzute, dar pe baza unei evaluări care va lua în considerare:

(a) dimensiunea, inclusiv cifra de afaceri și capitalizarea bursieră, operațiunile și poziția furnizorului de servicii de platformă esențiale;

(b) numărul utilizatorilor comerciali care depind de serviciul de platformă esențial pentru a ajunge la utilizatorii finali și numărul utilizatorilor finali;

(c) barierele la intrare rezultate din efectele de rețea și avantajele generate de date, în special în ceea ce privește accesul furnizorului la date cu caracter personal și fară caracter personal și colectarea acestora sau capacitățile analitice ale furnizorului;

(d) efectele de scară și cele legate de domeniul de aplicare de care beneficiază furnizorul, inclusiv în ceea ce privește datele;

(e) aflarea utilizatorului comercial sau a utilizatorului final într-o situație de client captiv;

(f) alte caracteristici structurale de piață.[boc_spacing height=”10px”]

Cu titlu de exemplu, Gatekeeperii trebuie să:

 • se abțină de la combinarea datelor cu caracter personal obținute din aceste servicii de platformă esențiale cu date cu caracter personal provenite de la orice alt serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu caracter personal provenite de la servicii furnizate de terti și de la logarea utilizatorilor finali la alte servicii ale gatekeeperului, pentru a combina date cu caracter personal, cu excepția cazului în care utilizatorului final i s-a prezentat respectiva opțiune, iar acesta și-a dat consimțământul
 • le permită utilizatorilor comerciali să ofere aceleași produse sau servicii utilizatorilor finali prin intermediul serviciilor de intermediere online furnizate de terti la preturi sau în condiții diferite de cele oferite prin intermediul serviciilor de intermediere online ale gatekeeperului
 • se abțină să împiedice sau să restrictioneze sesizarea de către utilizatorii comerciali a oricărei autorități publice relevante cu privire la chestiuni legate de orice practica a gatekeeperilor;
 • se abțină să utilizeze, în concurență cu utilizatorii comerciali, datele care nu sunt disponibile publicului care sunt generate prin activități ale respectivilor utilizatori comerciali, inclusiv ale utilizatorilor finali ai acestor utilizatori comerciali, ale serviciilor sale de platformă esențiale sau furnizate de respectivii utilizatori comerciali ai serviciilor sale de platformă esențiale sau ale utilizatorilor finali ai acestor utilizatori comerciali
 • le ofere agențiilor de publicitate și editorilor, la cererea acestora și în mod gratuit, acces la instrumentele de măsurare a performanței ale gatekeeperului și la informațiile necesare pentru că agenții de publicitate și editorii să efectueze propria verificare independența a inventarului anunțurilor publicitare.

[boc_spacing height=”10px”]

Amenzile pentru nerespectarea obligațiilor impuse gatekeeperilor ajung până la 10% din cifra de afaceri totala a acestora. Termenul de prescripție pentru încălcarea obligațiilor este de trei ani și curge fie de la data comiterii încălcării, fie din ziua în care a încetat încălcarea, în cazul unor încălcări continue sau repetate.

[boc_spacing height=”10px”]

Finalitatea acestui act este de a crea un cadru de reglementare unic, clar și actual pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, în vederea protecției consumatorului și facilitării accesului la piețele digitale pentru întreprinderile mici și mijlocii. APD va stabili un set de criterii obiective strict definite pentru a califica o mare platformă online drept „controlor al fluxului de informație”. În acest fel, Actul legislativ privind piețele digitale poate să rămână concentrat pe problema pe care intenționează să o rezolve în ceea ce privește marile platforme online sistemice.

[boc_spacing height=”10px”]

Beneficiile vor conduce la un potențial mai mare de inovare în rândul întreprinderilor mai mici, precum și la o mai bună calitate a serviciilor, ceea ce va însemna că va crește și bunăstarea consumatorilor. Principalul cost este legat de costurile de asigurare a conformității suportate de gatekeeperi că urmare a noilor norme. Este posibil că și alte întreprinderi decât platformele-gatekeeper să suporte anumite costuri administrative pentru a se conforma solicitărilor de informații, însă este puțin probabil că IMM-urile să îndeplinească condițiile pentru a se califică drept gatekeeperi.

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *