Proprietate Intelectuală

Echipa Grecu și Asociații formată atât din avocați cât și din consilieri în proprietate intelectuală se focalizează pe menținerea drepturilor de proprietate intelectuală ale clienților săi și apărarea acestora.

Echipa Grecu și Asociații vă poate asista sau reprezenta atât prin redactarea documentelor necesare cât și în faza de negoceri sau în fața instanței de judecată la încheierea următoarelor operațiuni:

 1. Orice tip de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricărei opere
 2. Orice tip de cesiune/licență asupra mărcilor, desenelor și modelelor industriale și asupra invențiilor
 3. Încheierea de contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor asupra oricărui tip de opere create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă.
 4. Încheierea de contracte de editare
 5. Încheierea de contracte de închiriere a unei opere.
 6. Încheierea de contracte de reproducere a unei opere de artă
 7. În domeniul programelor pentru calculator
 8. Negocierea și redactarea contractelor încheiate între autorii/producătorii programului și distribuitori/cumpărători
 9. Protejarea drepturilor asupra programelor de calculator create

 

Relația cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) sau cu organismele de gestiune colectivă (CREDIDAM, DACIN-SARA, UCMR-ADA, COPYRO, VISARTA, UPFR, UPFAR-ARGOA)

Acordăm consultanță juridică, suport legal și reprezentare privind relațiile cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pentru:

 1. Înscrierea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în Registrul Național al Copiei Private și obținerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului/autorizației de înregistrare;
 2. Înscrierea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în registrul național al fonogramelor și obținerea autorizației de înscriere în vederea eliberarii marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele înscrise în registrele naționale administrate de oficiul român pentru drepturile de autor;
 3. Înscrierea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul Național al Programelor pentru Calculator.

 

Relația cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM/OAPI) și cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO/OMPI)

Având în vedere faptul că o parte din avocații noștri sunt și consilieri în proprietate industrială atestați OSIM si cu drept de practică la nivel European (in fata Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM/OAPI), membri ai Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România fiind astfel familiarizați cu toate procedurilor legate de înregistrarea oricăror tipuri de drepturi de proprietate industrială vă oferim asistență pentru:

 1. Înregistrarea inventiilor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale atat pe plan național (OSIM), cât și comunitar (OHIM) sau internațional (WIPO);
 2. Înregistrarea contractelor de cesiune sau licență a mărcilor, inventiilor și a desenelor și modelelor industriale;
 3. Înregistrarea modificărilor intervenite atât în situația inventiilor, mărcilor și a desenelor și modelelor industriale cât și a titularilor acestora;
 4. Urmărirea Buletinelor de Proprietate Industrială în scopul determinării încălcării drepturilor proprii în vederea formulării de opoziții în fața Comisiei Opoziții din Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
 5. Formularea de opoziții față de depunerea spre înregistrare de către terți a mărcilor și desenelor industriale care vă încalcă drepturile.

Consultanță în vederea înregistrării mărcilor la OSIM

Formularea de contestații împotriva deciziilor Comisiei Examinare Mărci.