Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
Av. Raluca ComanescuDecember 2, 20160

Protejarea pitch-ului publicitar

Ce este pitch-ul, din punct de vedere legal?

Pitch-ul se situează, din punct de vedere al legislației în materia proprietății intelectuale, la granița dintre idee și operă, în sensul că nu reprezintă doar ideea pe baza căreia urmează să fie creată opera, dar nici nu reprezintă o operă propriu – zisă.

Pentru a putea ajunge la un acord cu un anumit client, referitor la producerea unei reclame, trebuie să treceți de proba pitch-ului. Dar, pentru a trece această probă, clientul trebuie să fie de acord cu viziunea dumneavoastră.

Există posibilitatea ca acordul să nu se încheie, dar totuși ideea dumneavoastră să fie împărtășită și, ulterior, cel care inițial a refuzat-o, să o utilizeze, fără însă ca acest fapt să vă aducă niciun beneficiu. În acest context, apare întrebarea:

Care sunt modalitățile prin care putem proteja drepturile de proprietate intelectuală referitoare la un pitch?

Principiul este cel conform căruia legea dreptului de autor nu conferă protecție ideilor (art. 9 lit. 1 din Legea nr. 8/1996).

În acest context, cum putem, totuși, să beneficiem de drepturile pe care le prevede această lege?

Prin trimitere la chiar primul alineat, care dispune că opera de creație intelectuală este protejată, „independent de aducerea sa la cunoștință publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în forma nefinalizată”, întelegem că opera de creație poate totuși să fie ocrotită din punct de vedere legal, atâta vreme cât prinde forma unei lucrări opozabile terților.

Astfel, dacă dorim să beneficiem de protecție, în calitate de autori ai unui pitch, acesta trebuie să fie mai mult decât o simplă idee, să fie materializat.

Se va redacta pe suport de hârtie și electronic în varianta pe care dorim să obținem data certă, apoi se depune la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor. Acesta va fi înscris în Registrul Național de Opere și va putea fi consultat de orice persoană interesată.

De la momentul înscrierii în acest registru, în măsura în care ideea de reclamă prezentată este utilizată fără drept de clientul cu care ați intrat în contact, dar cu care nu ați încheiat propriu-zis un contract de colaborare, puteți opune conținutul lucrării și poate fi atrasă răspunderea celui care încalcă protecția drepturilor de autor, prin obligarea acestuia la despăgubiri.

Suplimentar obținerii de dată certă asupra lucrării, se recomandă încheierea prealabilă a unui acord de confidențialitate asupra informațiilor ce urmează să fie dezvăluite în cadrul prezentării pitch-ului, în acest mod asigurându-vă de stabilirea cadrului juridic în care se va desfășura întâlnirea.

O altă modalitate de protecție a unui pitch în forma sa de prezentare, este înregistrarea logo-urilor sau a cuvintelor cheie, parte integrantă a lucrării, care dau notă de originalitate, ca mărci la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Este bine cunoscut faptul că, în timp, au existat nenumărate reclame publicitare atât pe radio cât și pe TV, care au rezonat cu publicul doar prin simplul fapt că a existat o expresie care a avut un impact emoțional puternic și care a rămas în amintirea publicului consumator, fiind asociată cu un anumit serviciul sau produs. În aceste situații, înregistrarea expresiei respective ca marcă este de esența longevității spotului publicitar, în legătură cu acel produs sau serviciu anume, fără să fie revendicată și de alți participanți din piață.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!