Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleAv. Florin FilipSeptember 30, 20200

Radierea sechestrului asigurator din Cartea Funciară

Procedura de radiere a sechestrelor din Cartea Funciară dupa solutionarea procesului in care au fost instituite

 

O problemă actuală întâlnită în practică  o reprezintă sechestrele  asigurătorii instituite asupra imobilelor care nu au fost radiate din Cartea Funciară după finalizarea procesului.

Sechestrul asigurător se dispune de procuror sau de judecător ca o garanție a executării obligațiilor patrimoniale care reies din procesul penal. Se întocmește un proces-verbal prin care se descrie bunul imobil, și împreună cu ordonanța/încheierea prin care s-a dispus sechestrul , se trimit către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară compentent, în vederea notarii.

Problema apare atunci când un cumpărător, care nu acordă o atenție sporită, achiziționează un  astfel imobil, la ani buni de la dată finalizării procesului în care s-a dispus notarea sechestrului, și dorește la rândul lui să îl vândă mai departe. Niciun posibil cumpărător care va cunoaște situație imobilului, și anume sechestrul notat în cuprinsul Cărții Funciare a imobilului, nu va dori continuarea demersurilor în vederea achiziționării imobilului.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu are posibilitatea de a radia din oficiu acel sechestru, și nici la simpla cerere a proprietarului. Astfel, apare întrebarea, cum se poate radia un sechestru instituit poate chiar acum zeci de ani, într-un dosar care este de negăsit, sau care necesită mult timp și răbdare pentru a fi găsit, timp pe care nu îl ai la dispoziție și răbdare pe care cumpărătorul o pierde rapid.

În acest caz „Regulamentul din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară” încearcă să vină cu niște soluții. Astfel, înafară de situatia în care există o ordonață a procurorului sau o hotărâre judecătorească prin care se dispune radierea  sechestrului, variantele alternative sunt mai complexe.

În cazul în care imobilul a fost achiziționat în urmă unei licitații publice, lucrurile ar trebui să fie destul de simple în teorie. Prin adjudecarea imobilului în cadrul executării silite, situatia imobilului se schimbă, iar radiere sechestrului se va  putea efectua în baza actului de adjudecare emis de executorul judecătoresc. Astfel, se va completa o cerere pentru rectificare tabulară având anexat actul de adjudecare care se va înainta Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară în circumscripția căruia se află imobilul.

Ajungem si la situația cea mai complexă, care necesită costuri si timp suplimentar, și anume situația în care singura soluție rămasă este promovarea unei acțiuni în rectificare Cărții Funciare. Ce trebuie reținut în primul rând este că Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară nu are capacitate procesuală. Astfel, acțiunea va trebui promovată în contradictoriu cu Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. Competența teritorială aparține judecătoriei locului situării bunului imobil.

În final trebuie menționat faptul că, în cazul achizitionarii unui astfel de bun imobil trebuie asumat faptul că pot apărea impedimente cu privirea la radierea sechestrului, impedimente ce țin în principal de procedura ambiguă.

 

Avocat Florin Filip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *