Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduNovember 15, 20200

RECUPERAREA CREANȚELOR ÎN CONTEXTUL COVID-19

În general, recuperarea creanțelor reprezintă un subiect de interes pentru creditorii care nu reușesc să țină pasul cu debitorii rău-platnici. Având în vedere și contextul actual, generat de pandemia Sars-cov-2, recuperarea debitelor nu a devenit mai facilă. Societățile se confruntă din ce în ce mai des cu provocări, astfel că în cele ce urmează vom aborda modalitățile pe care le aveți la îndemăna, în calitate de creditor, pentru recuperea banilor dumneavoastră.

Pentru a spori șansele recuperării debitului, consultarea unui avocat, înainte de a lua o decizie, va fi benefică pe termen lung. Acesta vă poate sfătui care este calea cea mai potrivită și adecvată situației dumneavoastră în vederea ajungerii la rezultatul dorit.

 

 

  1. AMIABIL

O primă modalitate, și cea pe care noi o recomandăm înainte de a recurge la alte mijloace, este de a încerca recuperarea debitului pe cale amiabilă. În acest sens, un e-mail de reamintire, un telefon către o persoană de contact din partea debitorului, poate aduce rezultatul dorit: achitarea de către debitor a sumelor datorate.

Având în vedere și contextul actual, eșalonarea plății datoriei, prin încheierea unui angajament de plată cu debitorul, reprezintă o cale de mijloc care va îndeplini un dublu rol: de recunoaștere a sumelor datorate de către debitor, cât și de eșalonare a plații datoriei pe o perioada de timp, în diverse transe, cu scopul final al maximizării șanselor de recuperare a debitului și al păstrării unei bune relații comerciale cu debitorul.

 

  1. ORDONANȚA DE PLATĂ

O altă cale de recuperare a creanței dumneavoastră, în situația în care negocierile amiabile eșuează, o reprezintă procedura ordonanței de plată. Dacă dețineți o creanță certă, lichidă și exigibilă, puteți iniția procedura ordonanței de plata prin transmiterea unei somații de plată și acordarea termenului de 15 zile de achitare a debitului.

Dacă debitorul nu achită, următorul pas este de a depune o cerere la instanță competentă. Printre principalele avantaje ale procedurii ordonanței de plată se numără taxa de timbru scăzută – 200 de lei, celeritatea cu care se desfășoară procedura, prin raportare la procedura de drept comun, precum și faptul că hotărârea pe care instanța o pronunță poate fi pusă direct în executare.

 

  1. SOMAȚIA EUROPEANĂ DE PLATĂ

În situația în care debitorul nu este domiciliat în Romania, dar este o societate ce își are domiciliul în Uniunea Europeană, calea cea mai facilă pentru recuperarea debitului o reprezintă procedura emiterii unei somații europene de plată, procedură aplicabilă în materie civilă și comercială, cu excepția litigiilor în materie fiscală, materie vamală sau materie administrativă.

Astfel, creditorul unei creanțe certe, lichide și exigibile are posibilitatea introducerii la instanță de la domiciliul sau o cerere, ce vă fi comunicată debitorului în termen de 30 de zile de la soluționarea cererii. În situația în care nu se face opoziție, somația europeană de plată: (i) devine executorie în statul membru de origine, (îi) este recunoscută în statele membre UE și (iii) se execută în celelalte state membre fără a fi necesară o declarație de constatare a forței executorii și fără că recunoașterea acesteia să poată fi contestată.

 

  1. CEREREA CU VALORE REDUSĂ

În cazul creanțelor ce nu depășesc 10.000 de RON, creditorul are posibilitatea recuperării creanței sale prin intermediul procedurii cererii cu valoare redusă. Este necesară completarea unui formular de cerere standard și depunerea acestuia la instanță competentă. Procedura desfășurată este una rapidă, preponderent scrisă, fară prezenta parților (cu excepția situațiilor când instanță apreciază că se impune prezența parților sau daca acestea o solicită).

Cuantumul taxei de timbru este redus: 50 RON în cazul cererilor al căror obiect nu depășește 2.000 de RON, sau 200 RON daca valoarea cererii depășește 2.000 RON.

Procedura cererii cu valoare redusă este alternativă procedurii de drept comun, astfel încât, hotărârea pronunțată se bucură de autoritate de lucru judecat.

 

  1. CERERILE TRANSFRONTALIERE CU VALOARE REDUSĂ

La fel că și în cazul somației europene de plată, aceasta procedură se aplică atunci când cel puțin una din părti își are domiciliul sau reședința într-o țară a Uniunii Europene. Litigiul trebuie să fie civil sau comercial: procedura nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă, iar valoarea cererii nu trebuie să depășească 2000 EUR, exceptând dobânzile, cheltuielile și alte costuri.

Pentru inițierea procedurii, se va completa un formular tip, se va înainta instanței competente, iar aceata va analiza dacă cererea îndeplinește cele trei condiții amintite mai sus: litigiu transfrontalier, în materie civilă sau fiscală, a carei valoare nu depășește 2000 EUR.

Procedura este una preponderent scrisă, iar prin excepție, se poate organiza și o dezbatere orala, în cazul în care instanța apreciază ca fiind necesar acest fapt sau una din parti o solicită.

În urma acestei proceduri, instanță pronunță o hotărâre executorie. Partea care pierde litigiul trebuie să suporte cheltuielile de judecată necesare, proporționale în raport cu valoarea cererii.

 

  1. PROCEDURA DE DREPT COMUN

Daca creditorul nu este sigur că deține suficiente înscrisuri în probarea creanței sale dincolo de orice dubiu, atunci calea cea mai sigură de urmat este cea a procedurii de drept comun. În aceasta procedură, se va analiza în detaliu fondul dreptului pretins, la final instanța pronunțând o hotărâre ce poate fi apelată. Este procedura cea mai îndelungată și costisitoare, însă în cadrul ei, creditorul are posibilitatea de a se folosi de toate probele admise potrivit Codului de procedură civilă, inclusiv proba cu martori sau interogatoriul debitoarei.

 

  1. ARBITRAJUL

Alternativa instanțelor de drept comun o reprezintă soluționarea litigiului pe care arbitrajului. Procedura arbitrajului prezintă posibilitatea părților de a supune diferendul lor spre judecare unei instanțe private, ce va face analiza întregii situații de fapt și a motivelor de drept, spre a pronunța o hotărâre obligatorie între parti. Aceasta procedură, deși implică costuri mai ridicate prin comparație cu procedura comună, beneficiază de rapiditate în soluționare.

 

  1. EXECUTAREA SILITĂ

În situația în care ați dobândit hotărâre prin unul din mijloacele judiciare enumerate anterior, sau creanța dumneavoastră este constatată printr-un alt titlu executoriu, iar debitorul nu achită de bună-voie, soluția pe care o aveți este de a porni executarea silită. În cadrul acestei proceduri, executorul judecătoresc va urmări, sechestra și valorifica eventualele bunuri mobile și/sau imobile aflate în patrimoniul debitorului. De asemenea, el va popri conturile bancare ale debitorului până la recuperarea întregii creanțe și a cheltuielilor de executare silită.

 

 

  1. PROCEDURA INSOLVENȚEI

Pentru declanșarea acestei proceduri, este necesară deținerea unei creanțe certe, lichide și exigibile, în cuantum de peste 50.000 RON. Aceasta condiție este îndeplinită și în situația în care cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate de mai mulți creditori (care, individual, nu ating aceasta valoare-prag), însumează peste 50.000 de RON.

Procedura insolvenței deservește un obiectiv comun, ce poate fi atins numai în urma unui control eficient exercitat de creditori și judecătorul-sindic asupra debitorului: satisfacerea, într-o măsură cât mai mare a creanțelor creditorilor și stigerea pasivului debitorului aflat în dificultate.

 

Situațiile practice sunt diverse, iar necesitatea asigurării unui flux constant de capital, mai ales în aceasta perioada, este de necontestat. Cea mai importantă măsură în prevenirea situațiilor în care recuperarea debitului restant devine imposibila rămâne proactivitatea și demararea, după nevoie și cu celeritate, a uneia sau mai multor proceduri enumerate anterior. Consultarea unui specialist în domeniul juridic este de asemenea, importantă, acesta fiind capabil să analizeze situația în care societatea creditoare se află și posibilitățile de recuperare a creanței deținute.

În acest sens, percepția clară și instinctul în afaceri al echipei Grecu și Asociații vă stau la dispoziție, aria extinsă de domenii în care activăm reprezentând un atuu decisiv în recuperarea creanțelor societății dumneavoastră!

Avocat Mihut Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!