Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Reducerea temporară a activității salariaților

Reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare

[boc_spacing height=”20px”]

Potrivit prevederilor art.52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,  din motive economice, tehnologice, structurale sau similare, angajatorul poate dispune reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână.

Astfel, angajatorul va reduce programul de muncă cu o zi pe săptămână din durata normală de muncă a salariaților, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.[boc_spacing height=”20px”]

Decizia privind reducerea temporară a activității salariaților pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare își va produce efecte până la  remedierea situației care a cauzat reducerea programului de muncă. Decizia de reducere temporară a activității se poate lua numai după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz și în cazul în care nu au fost identificate alte soluții pentru rezolvarea situației.

Această masura se poate lua numai în baza deciziei angajatorului și poate afecta toți salariații sau numai o parte dintre aceștia, de asemenea în ziua liberă neplătită, salariații nu vor presta activitate, iar angajatorul nu va plăti drepturile salariale.[boc_spacing height=”20px”]

Zilele reduse din programul normal de muncă al salariatului vor fi evidențiate atât în pontaj, cât și în registrul general de evidență a salariaților (Revisal) ca zile suspendate, respectiv zile libere neplătite.

Întrucât în temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (3), în zilele libere salariații nu prestează activitate, iar angajatorul nu plătește drepturi salariale, acestea nu vor fi luate în calcul la stabilirea vechimei în muncă.[boc_spacing height=”20px”]

Astfel, odată cu reducerea programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână se va reduce corespunzător salariul, ce presupune reducerea cu suma la care ar fi avut dreptul salariatul pentru ziua de lucru dacă nu ar fi fost redusă.

Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) lit.c) din Codul muncii, potrivit cărora contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, saptămânal se vor întocmi decizii individuale de suspendare a contractelor individuale de muncă pentru o zi, pentru fiecare salariat afectat. Astfel încât, zilele libere vor fi acordate săptămânal, și nu toate odată, adică pe lună.[boc_spacing height=”20px”]

Avocat Daniela Devencea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *