Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Registrul Național de Publicitate Mobiliară

Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 7.12.2018 și a intrat în vigoare luni, la data de 10.12.2018.

Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară va prelua unele atributii care în momentul de fată sunt în sarcina Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, precum înregistrarea înscrisurilor sub semnătură privată pentru a putea funcționa ca titluri executorii, această condiție fiind prevăzută la art. 641 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 17/2017.

Deși este în vigoare această lege, actele normative de punere în aplicare nu sunt încă în vigoare, astfel, la art. 42 se prevede faptul că în termen de 6 luni se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară, iar în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz și instrucțiunilor de completare a acestora.

La art. 1 alin. (1) lit. d) este prevăzută definiția Registrului sau RNPM – Registrul Național de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

Scopul RNPM este prevăzut la art. 4 alin. (1) care menționează că Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registru, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri. Pentru a efectua înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliară se completează, în mod corespunzător, formularele de aviz de înscriere.

Art. 4 alin. (3) prevede că titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate îndeplinesc această condiție prin înscrierea în Registru, articol care vine în completarea dispozițiilor art. 641 din Codul de procedură civilă.

Înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere se efectuează de operatori și de agenții acestora, precum și de Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege. Operatorul este persoana fizică sau juridică autorizată să înregistreze avizele de înscriere și să efectueze căutări certificate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, iar agentul este persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct activitatea de operare în Registru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *