Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Reglementarea internship-ului în România

Prin Legea privind internshipul nr.176/2018, în vigoare din 18 august, a fost reglementată, pentru prima oară în România, modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani în scopul dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship, desfășurării unor activități și familiarizarea cu cerințele organizației gazdă, cunoașterii de către interni a specificului activității organizației gazdă în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și a exigențelor acesteia, dobândirii de experiență profesională, precum și pentru facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii.

Conform definițiilor cuprinse în proiectul de lege, intern este participantul la un program de internship, care prestează o activitate în baza unui contract de internship, iar organizație gazdă poate fi orice persoană juridică la care internul își desfășoară activitatea în cadrul programului de internship, fiind necesară și desemnarea unui îndrumător de către organizația gazdă, care să coordoneze, informeze, îndrume și acorde sprijinul necesar internului pe durata programului de internship, precum și să monitorizeze și evalueze activitatea acestuia.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi vizează:

  • Posibilitatea tinerilor în vârstă de cel puțin 16 ani de a participa la programe de internship plătite la firme private sau instituții publice, pe perioade de cel mult șase luni;
  • Dreptul organizației gazdă de a încheia, în mod simultan pe parcursul unui an calendaristic și în funcție de numărul de salariați angajați, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajați;
  • Dreptul internului sau beneficiarului programului de internship de a beneficia de o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă, cel puțîn egală cu 50% din echivalentul salariului de baza minim brut pe țară, garantat în plata;
  • Durata maximă a activității unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămâna, timp de 5 zile, urmate de 2 zile consecutive de repaus;
  • Interzicerea efectuării de ore suplimentare pe durata programului de internship;
  • Acordarea unui certificat de internship în beneficiul internului, la finalul programului de internship;
  • Obligația organizației gazdă de a asigura condițiile de sănătate și securitate în muncă prevăzute de Legea 319/2006 pe perioada derulării programului de internship;
  • Posibilitatea persoanelor juridice de a beneficia, la cerere și doar în cazul în care încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship după cel mult 60 de zile de la finalizarea programului de internship, de o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei per angajat, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.

Astfel, pentru a putea desfășura activități de internship în mod legal, este necesară încheierea unui contract de internship înainte ca internul să înceapă activitatea. Dacă vor lucra cu interni fără să încheie înainte contracte de internship, cel târziu în ziua dinaintea începerii activității, firmele sau entitățile publice vor putea primi de la Inspecția Muncii amenzi cuprinse între 10.000 si 20.000 de lei, conform legii. Este important de menționat că obligația de a încheia contractul îi va reveni firmei/ autorității, iar nu internului, deci nu el va fi tras la răspundere de autorități.

În orice caz, contractul de internship nu va putea fi organizat pentru mai mult  de 720 de ore pe o perioadă de șase luni consecutive, iar cei care nu vor respecta acest principiu vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

În perioada de internship, tânărul intern va trebui să-și îndeplinească îndatoririle scrise în contract, putând să lucreze maximum 40 de ore pe săptămână, nefiind permisă efectuarea de ore suplimentare. Acesta își va desfășura activitatea sub observatia unui îndrumător, care va fi unul dintre angajații special desemnați ai firmei sau instituției respective.

Prin Ordinul nr. 2004/2018 emis de Ministrul Muncii și Justiției Sociale, în vigoare de la data de 12.10.2018, au fost adoptate modelele-cadru ale certificatului de internship, contractului de internship, respectiv al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării, modele care vor fi  folosite în mod obligatoriu de toate organizațiile gazdă care vor lucra cu interni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *