Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Reguli noi pentru marketplace-uri

Având în vederea creșterea accelerată a vânzărilor în mediul online din ultimii ani, nevoia de reglementare pe anumite segmente a fost resimțită din ce în ce mai mult. Dacă relația B2C este deja, în linii mari, foarte clară, consumatorul cunoscându-și, în prezent, foarte bine drepturile pe care legea i le recunoaște, relația B2B nu este la fel de clară, în special pentru furnizorii care intră în relații comerciale cu așa-numitele marketplace-uri. Separat de propria platformă/propriul magazin online, listarea produselor pe un marketplace aduce multiple beneficii furnizorilor, legate în principal de accesarea unui public deja educat în direcția cumpărăturilor online cât și de mărirea câștigurilor financiare. Oportunitățile oferite de un marketplace sunt deja foarte cunoscute, fiind general agreat faptul că acestea aduc plus valoare business-ului. Însă accesarea acestui instrument eficient presupune, de multe ori, acceptarea unor condiții impuse de marketplace, de la care nu se poate deroga si care intervin, de cele mai multe ori, nu la început, ci pe parcursul relatiei comerciale, când furnizorului care și-a listat produsele pe platformă îi este deja foarte greu să mai renunțe la aceste servicii.

Regulamentul nr. 1150/2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene instituie o serie de cerințe aplcabile marketplace-urilor. Focusul în cadrul acestui nou act normativ aplicabil începând cu 12 iulie 2020 este pe relația dintre business user (furnizorul) și serviciul de intermediere (marketplace). Obiectivele urmărite de noul regulament vizează asigurarea unui tratament corect, transparent și previzibil furnizorilor de către marketplace.

Multe dintre obligațiile prevăzute de Regulamentul nr. 1150/2019 au impact direct asupra Termenilor și Condițiilor aplicabile furnizorilor. Acest document ce reglementează relația dintre marketplace si business user trebuie să fie redactat într-un limbaj clar, să fie ușor accesibil, inclusiv în etapa precontractuală. De asemenea, în conținutul acestuia trebuie stipulate clauze clare privind condițiile de încetare a relației contractuale, în special atunci când relația ar putea înceta din inițiativa furnizorului.

Tot în sfera noilor obligații impuse de regulament se înscrie și necesitatea ca identitatea furnizorului să fie vizibilă în mod clar în marketplace.

De asemenea, este necesar ca la nivelul markeplace-ului să fie implementat un sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de business useri. Acest sistem trebuie să fie gratuit, să fie ușor accesibil și să asigure soluționarea sesizării într-un termen rezonabil.

Un element foarte important ce trebuie să se regăsească în Termeni și Condiții este legat de aplicarea oricărui tratament diferențiat aplicabil furnizorilor. În plus, trebuie explicate motivele restrângerii capacității furnizorilor de a oferi bunuri și servicii consumatorilor în condiții diferite prin alte mijloace decât serviciile de intermediere online.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat faptul că este necesară o secțiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul căreia să fie clar explicat accesul furnizorul la datele cu caracter personal ale consumatorilor în calitatea lor de persoane vizate colectate prin intermediul marketplace-ului.

Acestea sunt printre principalele aspecte necesar a fi urmărite pentru conformarea cu cerințele instituite de Regulamentul nr. 1150/2019. Redactarea sau după caz, revizuirea Termenilor și Condițiilor ce reglementează relația furnizor – marketplace trebuie să fie o prioritate în cadrul planurilor de conformare la regulile de concurență.

Avocat Georgiana Trifan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *