Organizezi o vânzare de tipul „1+1 GRATIS”?
Reguli obligatorii privind derularea unei astfel de campanii

 

Vânzările cu preț redus sau diversele campanii de tipul “1+1 GRATIS”, “3 produse la preț de 2”, “1+1 CADOU”, „20% GRATIS/CADOU”, indiferent de mediul în care sunt organizate- online sau offline, sunt foarte importante pentru comercianți, generând, de cele mai multe ori, un procent important din cifra anuală de afaceri a acestora.

Deși multitudinea vânzărilor cu preț redus precum si ușurinta cu care acestea sunt organizate de către retaileri creează aparența unui demers simplu, care nu ridică probleme din punct de vedere legal, în realitate toate aceste campanii, in funcție de conținut, sunt supuse unor prevederi legale a căror nerespectare poate conduce la aplicarea de sancțiuni de către autoritățile competente.

     Vânzările cu preț redus sunt reglementate în cadrul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, alături de vânzările de soldare (care se desfășoară cu utilizarea mențiunii „soldare/solduri/soldări”, vânzările promoționale (cunoscute în practica sub diverse denumiri precum „Black Friday”, „Pink Monday” etc) și vănzările de lichidare (desfasurate cu utilizarea mentiunii „lichidare”).

În timp ce „soldarea” este expres prevăzută de lege, supunându-se unor reguli precise privind durata si perioadele în care o asfel de campanie poate fi organizată,  vânzările de tipul „1+1 GRATIS”/”CADOU” etc nu sunt expres reglementate, acestea fiind incluse în categoria vânzărilor cu prime, definite de O.G. nr. 99/2000 ca reprezentând acele practici comerciale „prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de produse/servicii se oferă consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, prime sub forma unor produse/servicii”.

De cele mai multe ori, campaniile de tipul „gratis” ori „cadou” presupun și aplicarea unor astfel de mențiuni pe etichetele produselor, fapt care poate ridica probleme dacă la raft produsul se găsește doar în aceasta varianta- „promo”. Un produs purtând astfel de mențiuni trebuie să fie comercializat la raft împreună cu produsul de referință, cel cu gramaj mai mic ori singular și la acelați preț.

Așa cum arată și practica ANPC, un consumator mediu este susceptibil de a fi indus in eroare cu privire la existența unui avantaj la achiziționarea pachetului promoțional doar dacă nu poate face o apreciere concretă cu privire la existența unei gratuități fără existența unui element de comparație. Or, dacă un produs purtând mențiunea „cadou” ori „gratis”/”gratuit” nu este comercializat la raft împreună cu produsul singular ori cu gramajul cel mai mic, respectiv cel de referință, rezultă că nu se poate aprecia dacă există, în mod real, un avantaj la achiziționarea pachetului promoțional, astfel încât decizia de tranzacționare nu are la bază o informare prealabilă corectă și completă.

Așadar, operatorul care etichetează produsul trebuie să aibă în vedere nu doar ambalajul promoțional, ci și ambalajul produsului standard- de referință, care să permită informarea corespunzătoare a consumatorului. În măsura în care produsul promoțional intră într-un lanț de distribuție, ultimul operator din circuit, cel care vinde direct către consumator, trebuie să aibă în vedere respectarea aceleiași reguli privind așezarea la raft a produselor- „standard vs. promo”.  În plus față de regulile privind produsul de referință, se va avea în vedere, conform legii, identificarea duratei promoției sau după caz, informarea consumatoului cu privire la faptul că stocul este limitat.

Lasă un comentariu