Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleApril 12, 20240

Reorganizarea judiciară

Reorganizarea judiciară reprezintă procedura ce se aplică debitorului împotriva căruia s-a deschis procedura insolvenței și are ca scop achitarea datoriilor acestuia către creditorii înscriși în tabelul definitiv de creanțe. Această procedură presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan de reorganizare.

Planul de reorganizare poate fi propus de către  debitor în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv, cu condiția formulării intenției de reorganizare, de către administratorul judiciar sau de către unul sau mai mulți creditori care dețin împreună cel puțin 20% din valoarea totală a creanțelor cuprinse în tabelul definitiv al creanțelor.

Acest plan va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor, categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate și tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate, precum și ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment

Executarea planului de reorganizare nu poate depăși 3 ani, calculați de la data confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin contracte – inclusiv de credit sau de leasing – pot fi menținute prin plan, chiar dacă depășesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi și prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă inițial erau mai scurte de 3 ani. După realizarea tuturor obligațiilor din plan și închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăți vor continua conform contractelor din care rezultă.

Este necesar ca planul să fie aprobat de adunarea creditorilor care va fi votat pe baza constituirii unor categorii distincte de creanțe, fiecare creanță beneficiind de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanțe din care face parte creanța respectivă.

Aceste categorii de creanță sunt:

  1. creanțele care beneficiază de drepturi de preferință;
  2. creanțele salariale;
  3. creanțele bugetare;
  4. creanțele creditorilor indispensabili;
  5. celelalte creanțe chirografare.

Planul va fi socotit acceptat de o categorie dacă în categoria respectivă acesta este acceptat de o majoritată absolută din valoarea creanțelor din categoria respectivă.

Planul este confirmat dacă este acceptat de cel puțin 3 dintre categoriile de creanțe din cele 5 menționate mai sus și cu condiția ca cel puțin una dintre categoriile defavorizate să accepte planul și ca cel puțin 30% din masa credală să fie de acord cu acesta.

Dacă sunt constituite doar 3 categorii de creanțe acesta este confirmat dacă este acceptat de cel puțin 2 dintre acestea, iar dacă sunt constituite 2 sau 4 categorii acesta este confirmat dacă este acceptat de cel puțin jumătate dintre acestea. În plus, condiția existenței a cel puțin unei categorii defavorizate a cel puțin 30% din masa credală să fie de acord cu planul trebuie de asemenea îndeplinită.

După aprobarea planului acesta va fi depus de către administratorul judiciar la tribunal, iar judecătorul-sindic va fixa un termen pentru confirmarea sa în cel mult 15 zile de la data depunerii.

De la data pronunțării sentinței de confirmare a planului de reorganizare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător, iar creanțele și drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate vor fi modificate conform planului. În cazul intrării în faliment se va reveni la situația stabilită prin tabelul definitiv al tuturor creanțelor, scăzându-se sumele achitate în timpul planului de reorganizare.

Analiza unui plan de reorganizare, precum și oportunitatea aprobării lui, este de o importanță vitală în procedura insolvenței, întrucât de acest aspect poate depinde recuperarea creanței, măcar parțial. Astfel, societatea noastră are experiența necesară în acest sens și vă poate îndruma pe întreg parcursul procedurii insolvenței.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!